Smittevernmyndighetene i Salten er i ferd med å få kontroll på koronaepidemien. Igjen. Etter en periode med flere nye tilfeller, er det nå en uke siden siste registrering. Det er meget bra, men gir ingen grunn til å senke skuldrene.

Vi har ennå en lang vintersesong foran oss, og viruset spres lettest når vi tvinges til å samles innendørs. Vi som innbyggere må derfor fremdeles følge smittevernrådene, og ta alle nødvendige hensyn.

Det gjelder også under den kommende julefeiringen, selv om det åpenbart vil legge en demper på den dette året. Og selv om en vaksine nå kommer før de fleste trodde, vil det ennå ta mange måneder før den er godt nok distribuert til å spille en avgjørende rolle.

Dette er en jobb innbyggerne i Salten til nå har vist at de evner å utføre, men det finnes trusler selv de ikke kan gjøre noe med. Den viktigste av dem er innførsel av smitte gjennom arbeidsinnvandring.

Den har en stor del av skylden for smitteoppblomstringen de siste ukene, og situasjonen kan bli enda verre framover. Kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø er en av dem som advarer.

I løpet av kort tid kommer 3-4.000 over grensen for å jobbe i fiskeindustrien i Lofoten og Vesterålen, sier han til AM. De kommer fra røde land og Claudi forventer at mange er smittet.

Antakelig kommer hovedtrykket fra denne arbeidsinnvandringen i januar og grensekontrollen er pr. nå for dårlig.

Hovedproblemet er ifølge Claudi at man ikke har noen kontroll med hvem av innvandrerne som skal i karantene, fordi det er ingen som melder videre.

Visepolitimester Arne Hammer i Nordland politidistrikt bekrefter dette: Vi har per i dag ikke tillatelse til å nedtegne informasjon og dele den videre med kommunene, sier han til AN. Hammer ønsker at dette endres, slik at kommunene kan informeres.

Han lover også at politiet i samarbeid med tollvesenet vil jobbe intenst med å bedre både kvalitet og effektivitet på grensekontrollen, til alle tider på døgnet. I dag er det for eksempel altfor lett å krysse grensa om natta i for eksempel Junkerdal.

Dette er gode signaler, og det haster med å gjøre dem til praktiske endringer. Det inkluderer lovendringer som tillater bedre informasjonsflyt.

Det ligger også et stort ansvar på de arbeidsgivere som henter inn sesongarbeidere fra utlandet. Det er ikke nok å lene seg på myndighetene eller grensekontrollen, også de må bidra aktivt til å dempe smittetrykket selv om det skulle bety ekstra utgifter eller mer tungrodde ordninger. Det får i så fall kompenseres av staten.

Den dugnaden vi er inne kan kun lykkes om alle deltar. Er det noe de siste ni månedene har lært oss er det nettopp det.