- På årsbasis anslår vi at Bodø kommune går i balanse, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

Bodø kommune sitt resultat er noe svekket i 2. tertial i forhold til 1. tertial. Dette skyldes høyere renteutgifter, høye utgifter til vikarer og overtid i sommerferien, samtidig som det er reduserte inntekter på kraft og eiendomsskatt, skriver kommunen i ei pressmelding.

Andre tertial viser at kommunens skatteinntekter økte med knappe 16 millioner kroner. Etter åtte måneder med drift melder avdelingene at en betydelig del av omstillingskravet på 118 blir innfridd innen årets slutt.

Prognosen for merforbruk ved årets slutt er om lag 36 millioner kroner.

Kommunedirektøren foreslår å redusere avsettingen til disposisjonsfond til knappe 42 millioner kroner.

- Utover dette anbefaler jeg ikke bruk av ledige midler på fond, sier Hugvik

Den negative økonomiske utviklingen i landet og Europa påvirker også Bodø kommune.

- Høyere kostnader og lavere inntekter er en utfordring for kommunen, samtidig er jeg svært tilfreds med at de ansatte legger ned stor innstas for å få til en helt nødvendig omstilling av driften. Men vi er ennå ikke i mål og arbeidet med oppdrag grønn økonomi må forsterkes ytterligere, sier Hugvik.

Kommunaldirektøren mener det ikke er nødvendig å foreta låneopptak i 2022 og foreslår også at kommunen innfrir et større lån.

– Dette vil bedre driftssituasjonen neste år med reduserte utgifter til renter og avdrag. Likevel er den økonomiske situasjonen i Bodø kommune fortsatt svært usikker, sier kommunedirektøren.

Bare i år har Bodø kommune hatt utgifter til korona på 32 millioner kroner.

- Vi forventer at Staten kompenserer våre korona-utgifter, sier Hugvik.

Resultatet blir tilsvarende forverret dersom Staten ikke dekker opp disse utgiftene, opplyser Bodø kommune.