Studio glimt etter Sandefjord - Glimt 16. september