Gå til sidens hovedinnhold

Studenter i Nord

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Avisa Nordland har de siste ukene hatt noen innlegg som er kritiske til kvaliteten på undervisning og oppfølging av studentene i Nord universitet. Først referer kulturleder Helge Grønmo 28. november til en rekke rykter om disse forholdene, mens «Irritert student» 10. januar i leserinnlegget «Nord universitet» kritiserer lærerne for inkompetanse og for å ikke bry seg om studentene.
For studentene i Nesna er ikke problemet lærerne, men inkompetansen hos ledelsen ved universitetet. Spesielt gjelder det evnen til å gi nok informasjon om organisering av studietilbud for lærerstudentene som er tatt opp på Nesna. Siden Høgskolen i Nesna fusjonerte med Nord i 2016 har lærerutdanningen blitt ledet fra fakultetet i Levanger. Etter vedtaket om nedleggelse av Campus Nesna sommeren 2019 har man nå disse problemene:
Studentene er lovet å kunne gjøre seg ferdige på Nesna, med mindre man i dialog kommer frem til andre ting. Studentene har ved flere anledninger gitt uttrykk for at de ønsker å fullføre sine studier på Nesna, og har flere ganger etterlyst dialog og avklaring rundt dette. Denne dialogen har vært helt fraværende. I stedet har Nord nå sagt opp leieavtalen med Statsbygg fra 2022. Dette til tross for at studentene som begynte høsten 2019 har rett til å være der til 2024. Hva skjer med dem? Dette vitner om en respektløs holdning overfor egne studenter.
Studentene i Nesna har krav på de samme tilbud i valg av fag som i Levanger og Bodø. Dette får de ikke. De får heller ingen informasjon om hva de kan gjøre. Hverken ansatte på Nesna eller studentombudet i Bodø får informasjon som kan hjelpe dem. Studentene må velge mellom enten konstant uvisshet om hva slags fag de får studere og hvor, avbryte studiene ved Nord universitet, eller flytte til Bodø eller Levanger. Altså ut av Helgeland.
Ledelsen ved Nord evner ikke å følge opp sine forpliktelser overfor egne studenter. Slik de la ned Sandnessjøen og Nesna, har de også lagt ned en rekke studier på sitt eneste gjenværende studiested på Helgeland i Mo i Rana. Samtidig skal lærerne på Nesna til Bodø. Inkompetansen i Nords ledelse presser med andre ord studenter og fagmiljø ut av Helgeland.
Effekten av ledelsens handlinger kan ses på uroen og bekymringen bland studentene, men i tillegg vises konsekvensene av hvordan Nords ledelse har håndtert situasjonen i bl.a. sykefraværsstatistikken: allerede nå (de ferskeste tallene for sykemeldingsstatistikken er fra 3. kvartal i 2019) kan man se urovekkende tendenser i statistikken for sykefravær i Nesna kommune. For det første, er det en markant økning i sykmeldingsdiagnosene innen psykiske problemer/belastninger. For det andre, er det også en – og enda mer markant – økning i sykefraværet i yrkesgruppene som sorterer under «undervisning», «forskning» og «statlig sektor». For eksempel i sistnevnte gruppe – der en svært stor andel er ansatte ved Nord universitet – er det økning fra 3% i 2018 til 10,9% i 2019.
Alle skjønner at Nord har problemer, men hvorfor skal studenter på Nesna og befolkningen på Helgeland betale prisen?

Kommentarer til denne saken