Nautikk-studiet på universitetet granskes av kvalitetsorganet NOKUT.

Universitetet i Nordland (UiN) tilbyr bachelorstudium i nautikk, maritim økonomi og ledelse i samarbeid med Bodin videregående skole og maritime fagskole. Samarbeidet kan være ulovlig, ifølge NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

– Universitetet må gjøre rede for hva som er merbidraget deres i forhold til en fagskole, sier tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund, til AN.

Delegert for mye

To tredjedeler av årsverkene til undervisning og veiledning i studiet gjøres av ansatte som har hovedstilling på Bodin maritime fagskole. Og det er ikke greit, mener NOKUT.

Universiteter og høgskoler har nemlig ikke adgang til å delegere en vesentlig del av ansvaret for studietilbudet til en samarbeidspart som ikke har rett til å tilby høyere utdanning. Minst halvparten av de faglig ansatte må være ansatt ved institusjonen som har rett til å tilby høyere utdanning.

Uenige

– Vi må selvsagt forholde oss til forskrifter og gjøre det vi har lov til, sier rektor Pål Pedersen ved UiN.

– Og det gjør dere ikke i dag?

– Vi mener vi er innenfor. Vi har visst om det klare regelverket vi skal holde oss innenfor og har hatt mange diskusjoner underveis, sier Pedersen. Dette er det eneste slike samarbeidet universitetet har.

Dekan Bjørn Olsen på Handelshøgskolen i Bodø, som studiet er organisert under, liker dårlig ordlyden fra NOKUT.

– Uheldig å konkludere

– I pressemeldingen konkluderer de uten at de har foretatt en gransking. Det er uheldig.

Han synes også at NOKUT opptrer stivbent.

– Vi er det sterkeste fagmiljøet i landet på dette området, og vi er fortsatt under oppbygging. Vi har all kompetanse på plass og var trygge på at vi var på den rette siden.

Ifølge Olsen dreier det seg om hvor ansatte har sin hovedstilling – på Bodin eller UiN. Men Øystein Lund i NOKUT understreker at deres anliggende er de faglige kvalitetene.

28 studenter

Studiet er to år gammel og har til sammen 28 studenter. De får samme utdanning som elevene på Bodin – til styrmann/skipsoffiser, men får i tillegg ledelse- og økonomifag og altså en bachelorgrad.

NOKUT kommer på tilsyn for å granske studiet løpet av høsten. Bjørn Olsen mener at alt skal være på plass til da.

– Vi skal rokere slik at vi møter Nokuts krav.