Det er ikke usannsynlig at det blir strømrasjonering til vinteren. Ved strømstans (utkobling) i noen timer/ døgn kan vi få disse konsekvenser:

1. Oppvarming. Etter å ha bygget de fleste boliger uten vedovn og å ha fjernet oljekaminer vil husene bli kalde når strømmen forsvinner. Varmekabler i gulv vil kanskje ødelegges ved gjentatt av- og påkobling? Hvem skal erstatte det? Haltbrekken? Hvis mange nok installerer vedovn, vil det bli vedmangel etter kort tid. Mange gamle og skrøpelige vil fryse seg syke.

2. Folk får ikke bruke komfyren til matlaging. Man kan jo overleve lenge på tørrmat.

3. Tøyvask. Vaskemaskin og tørketrommel kan ikke brukes. Det vil berøre barnefamiliene verst. Jeg kan ikke se for meg gamlemåtens klesvask med oppvarming av vann i bryggepanner. Forresten går ikke det heller, det er ikke strøm til oppvarming.

4. Oppvaskmaskinen må stå ubenyttet. Det er jo det minste problemet i denne sammenheng.

5. Kjøle- og fryseskap/bokser i husholdningene. Matvarer tines og må kastes. Matvarene i butikkenes kjøle- og frysebokser ødelegges, og mye må kastes. Store utgifter.

6. El-biler kan ikke lades, med de problemer det gir.

7. Hygiene. Dusjen vil ha kun kaldt vann. Mange vil gå uvasket i lang tid, og lukte forskrekkelig. Dette blir et problem for dagens unge kvinner, som dusjer tre ganger daglig.

8. Belysning. Stearinlysprodusentene vil få florisante tider. Oljelamper finnes vel ikke mer, og er kanskje forbudt. Olje er jo fysjom. Finnes det husholdningsparafin lenger?

9. Avisene vil ikke utgis, da trykkpressen står.

Slik har politikere av alle farger stelt i stand fedrelandet!

Årsaker: Eksport av strøm til utlandet. For lite vannkraftutbygging. Hvorfor skal nordmenn ha lite og dyr strøm fordi tyskerne har høy gasspris? Nå må politikerne slutte med «å redde verden». Det var ikke slik før, da betalte innbyggerne for strømmen i sine egne land. Det er disse hersens klima- og miljøfantastene som har hjernevasket politikerne. Det såkalte grønne skifte har skylda for at vi er kommet i denne situasjonen. Det eneste de klarer er å ødelegge folks privatøkonomi og levestandard. Temperaturen i atmosfæren har de null innvirkning på. Bygg ut mer vannkraft. Bygg ut Saltfjellet (Bjøllåga/ Stormdalsåga. Bygg ut Vefsna. Nå må politikerne begynne å ta vare på egen befolkning. De er ikke valgt for «å redde verden».

En digresjon: Dette har aldri Einar Gerhardsen eller Trygve Bratteli godtatt. Det kan sies mye om deres politikk, men de hadde Norges befolkning først på agendaen, og ikke hele Europas.