Drømmeslottet "det grønne skiftet" har en ødeleggende virkning på strømleveransene og strømprisen i store deler av Europa, Canada, Australia og de mest "woke" statene i USA, som California. Rent praktisk gjør innfasing av væravhengig kraft (les: sol- og vind-kraft) at det blir stadig vanskeligere å holde stabil spenning og frekvens på produktet som forbrukerne betaler for.

I tillegg må man ha stabil kraft tilgjengelig til enhver tid når den væravhengige krafta svikter. Dette gjør at man må operere med dobbelt energiforsyning og et økt antall tilførselsledninger i forhold til hva som krevdes tidligere. Dette blir antakelig også dobbelt så dyrt som tidligere, og blir ekstremt mye vanskeligere å administrere enn da man kun baserte seg på stabil strømforsyning.

Husstandene i Sverige har allerede mottatt informasjon i posten om å være beredt på rullerende strømutkoblinger. Norske Statkraft er en stor aktør for levering av "grønn" strøm i Tyskland, noe som sviktet helt i juni 2019, slik at størsteparten av Tyskland holdt på å bli mørklagt.

Dette er beskrevet i detalj i en artikkel i "Vi Menn". I California har man nå fått noe man kaller "Summer Time Blackouts". Også her er det "det grønne skiftet" som har hovedskylden, da væravhengig strømgenerering ikke klarer å følge opp energibehovet når sommervarmen gjør at forbrukerne fyrer opp klimaanleggene sine.

"Vind- og sol-energi er gratis" hevder de grønne drømmerne. Problemet er at alt du gjør for å få tak i denne krafta koster mange ganger mer enn prisen man må betale for å få tak i stabil kraft. Dette er ikke en tom påstand. Fylket "South Austarlia" i Australia har latt politikere uten kjennskap til teknologi og realfag bestemme at de bare skulle benytte seg av "grønn" energi heretter. De sprengte kullkraftverkene sine, og baserte seg utelukkende på ustabil kraft (i det vesentlige vindkraft).

Strømbruddene som fulgte i etterkant blir selvsagt forsøkt bortforklart, men realiteten er at de nå sitter med en katastrofal ustabil strømforsyning. Før ødeleggelsen av den stabile krafta hadde de noe av verdens laveste strømpriser. Nå er strømprisen deres blant verdens høyeste.

Dette har selvsagt medført at nesten all produksjonsindustri – bilfabrikk og smelteverk - har måttet flykte derfra. Med en veldig liten overdrivelse kan man si at den eneste næringsvirksomhet som nå lønner seg i "South Australia", er salg av små diesel- og bensin-drevne strømgeneratorer til bedrifter og privatpersoner.

"Det grønne skiftet" virker ikke. Det er ren science fiction. Spør Kina og India, som nå bygger hundrevis av kullkraftverk.