For tiden nyter vi alle godt av billig strøm. Nettleie og andre avgifter har ikke fulgt opp med reduksjoner. Nå er det vel slik at det koster like mye å føre billig strøm som dyr strøm gjennom nettet, men at det skal være nærmere 7 ganger større kostnader med nettleie og avgifter i forhold til strømpris, er i drøyeste laget.
Jeg har registrert at Nordlandsnett og Troms Kraft skal slå seg sammen. Det loves justering av prisene, så vi får bare vente å se. Håper bare at de justerer rette veien.
For April 2020 ser min strømregning slik ut. Strøm kr. 133,13. Den består av strøm, påslag og fastbeløp. Nettleie kr.773.75.
Den består av Energifondsavgift, energiledd nettleie, forbrukeravgift og fastledd nettleie.
Her burde være rom for kraftige justeringer, både for statlig avgifter og fra Nettselskapet, særlig i en tid hvor det er stor arbeidsledighet og usikre tider.