Den norske skolen står nå midt i en krise. En økonomisk, pedagogisk, rekrutteringsmessig og omdømmemessig krise. Politikerne og representert ved kommunesektorens organisasjon bidrar til denne krisen, ved å tilby lærerne dårligere lønnsutvikling enn sammenlignbare yrkesgrupper i de seks siste lønnsoppgjørene.

Lønnsutviklingen er en viktig del av politikernes nedprioritering av den norske skolen, og er i seg selv en av grunnene til at nesten 40000 utdannede lærere har valgt å ikke jobbe i skolen. Når det i tillegg viser seg at antall søkere til lærerutdanningene minker for tredje året på rad, begynner situasjonen å bli dramatisk for norske barn og unge. Elevene i den norske skolen har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Kvaliteten på dette skole- og læringsmiljøet kan kun sikres ved å ha nok antall kvalifiserte lærere på den enkelte skole og i klasserommene. Det grenser til det parodiske at politikere verken viser forståelse eller ønsker å gjøre noe med dette enkle og grunnleggende premisset.

For oss i Skolenes Landsforbund handler denne kampen også om ansiennitet. Hvis vi skal begynne å tette lekkasjen fra skolen må de lærerne med høy utdanning og lang erfaring verdsettes. KS har forsøkt en kortsiktig billigløsning med å endre på lønnsstigen til nyutdannede. Det hjelper selvsagt lite å ansette 1,5 nyutdannede lærere på en skole, hvis flere lærere med lang ansiennitet samtidig forsvinner over i andre yrker.

Så derfor denne oppfordringen til dere foreldre. Er du misfornøyd med at ditt barn er rammet av streik? Ta det opp med kommunen! Det er når alt kommer til alt kommunene som har det juridiske og moralske ansvaret for at elevene gis den undervisningen de har krav på. Du som innbygger kan gjennom innbyggerforslag, bruke din makt for å få KS til å gå inn i reelle forhandlinger.