Strandsone-vedtaket kan være ugyldig, vedgår kommunen

Politikerne ble ikke advart da de sa ja til et tiltak i strandsonen som Fylkesmannen på forhånd hadde avslått.