Gå til sidens hovedinnhold

Strålende nytt for trafikksikkerheten i Salten

Nå har regjeringen gjort sitt, og det fortjener den ros for. Vi forutsetter at Stortinget følger opp med pengene.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

E6 nord for Fauske løftes endelig fram i Nasjonal Transportplan (NTP). Det blir et av tidenes største samferdselsprosjekter i Nord-Norge og er enormt viktig for næringsliv og innbyggere i Salten og Nordland.

Inne i prosjektet ligger både en utbedring av selve E6, bygging av ti nye tunneler og to bruer – over Leirfjorden og over Tørrfjorden.

Ikke minst er byggingen av de ti nye tunnelene viktig. «Gruvesjakter» kaller yrkessjåførene dem i dag, og de tilfredsstiller verken vårt ids krav til sikkerhet eller veistandard.

Det har derfor lenge vært klart at de må utbedres, og alt i 2015 la Statens vegvesen fram en egen konseptvalgutredning for utbedring av E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn, inkludert nye tunneler og bruer.

Problemet så langt har vært penger og prioritering. Norge flyter over av gode samferdselsprosjekter som man vil ha prioritert lokalt. Og uten penger blir det ikke tatt ett eneste spadetak i noe prosjekt.

Med dette vedtaket fra regjeringen er første del av dette ivaretatt, og det er strålende nytt for Salten. Men pengene er der ikke ennå.

De må komme gjennom egne vedtak for hvert enkelt underprosjekt i Stortinget, men ved å løfte prosjektet fram i NTP legges alt til rett for at slikt kan skje.

Den totale prisen for prosjektet er 9,6 milliarder kroner, og alt vil ikke komme med en gang. Den NTP regjeringen legger fram om noen uker går fram til 2032. I løpet av den perioden bør utbyggingen kunne være ferdig finansiert.

Og det vil skje uten bruk av bompenger. Det er helt forståelig, trafikken langs veien er stor og viktig lokalt og regionalt, men pendlertrafikken er ikke stor nok til at bompenger kan gi et vesentlig bidrag.

Dessuten handler dette om en nasjonal trafikkåre (E6), og arbeidets hovedhensikt er å utbedre trafikksikkerhet og hindre ulykker i et område langt unna både sykehus og redningsapparat.

Da er det naturlig at det er staten som tar regninga.

Dette prosjektet vil også ha andre effekter, selv om liv og helse er viktigst. Ikke minst vil dette gagne næringslivet i nordre Nordland.

Veien skal dimensjoneres for en fartsgrense på 90 km/t, noe som vil bety en tidsbesparelse på over 20 minutter på strekningen. Dette er viktig for et næringsliv som lever av eksport og det bidrar til øke prosjektets samfunnsøkonomiske nytte.

Nå har regjeringen gjort sitt, og det fortjener den ros for. Vi forutsetter at Stortinget følger opp med pengene.

Det synes å være tverrpolitisk enighet om at det er helt nødvendig å utbedre denne veien, og det bør gjøre saken enkel.

Men det er valg til høsten og mye kan skje, så lokale og regionale politikere må jobbe videre for at prosjektet beholder sin framskutte plass i køen.

Kommentarer til denne saken