Gå til sidens hovedinnhold

Straff er ikke en hovedingrediens i smittevern, men vi må ha et ris bak speilet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Advokat Brynjar Østgård har ved flere anledninger stilt seg kritisk til deler av det juridiske grunnlaget for smittevernet i Bodø.

Han mener blant annet at de nye, strenge restriksjonene er så ekstreme at de neppe er innenfor de grunnlag smittevernloven gir Bodø kommune. Han er også kritisk til at straffeloven anvendes for å hindre smitte blant unge.

Østgårds juridiske betraktninger skal ikke vi ta stilling til, de avvises av både Bodøs smittevernoverlege og politiet i Nordland. Vi velger å stole på dem, så får rettsvesenet etter hvert eventuelt avgjøre hvem som har rett.

Østgård har likevel poenger som bør tas på alvor, ut over det juridiske. Vi må komme oss gjennom denne pandemien sammen, og da bør bruk av politi og rettsvesen mot enkeltpersoner være siste utvei.

Det er derfor beroligende når stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet overfor AN understreker at politiets hovedoppgave fremdeles skal være å forebygge.

Alt tyder også på at politi og rettsvesen i Nordland har samme oppfatning. 7. mars avbrøt politiet i Bodø en privat fest, og de ti som deltok ble anmeldt.

Nå er anmeldelsen henlagt for den ene, mens de ni andre slipper straff. De må i stedet møte i Konfliktrådet.

Under første møte der ble det inngått en skriftlig avtale mellom partene. Dersom avtalen brytes kan tenåringene likevel risikere å måtte betale ei bot, og havne i strafferegisteret.

Dette er en meget god måte å behandle unge lovovertredere på; understreke alvoret for å hindre at det gjentar seg.

For vi er i en så alvorlig situasjon at det ikke lenger nytter å overlate alt til frivillig etterlevelse av reglene. Uten et ris bak speilet er faren stor for at mange av oss, stadig mer tiltakstrette som vi er, tar mer hensyn til egne behov enn fellesskapets beste.

Derfra til straff bør derimot veien være lang, ikke minst når det gjelder ungdom.

De godt voksne må derimot belage seg på større konsekvenser om de bryter loven. Slik er det i samfunnet ellers, og er man bekymret for rettssikkerheten bør man sørge for at sakene behandles av rettsapparatet på ordinær måte.

Det er lett å være enig med Østgård i at straff ikke bør være hovedingrediensen i en pandemibekjempelse. Men helt uten muligheter for å straffe grove overtredelser av smittevernreglene kan vi heller ikke være.

Når forebyggingen svikter, må vi som samfunn kunne ha noe i bakhånd.

Så langt synes både politi, påtalemyndigheter og smittevernmyndigheter i Bodø å ha funnet en god balanse mellom disse hensyn.

Men ettersom tiltakene sliter mer og mer på kan det bli stadig vanskeligere å holde på den balansene. Det bør ligge i bakhodet før alle vurderinger av nye innstramminger

Kommentarer til denne saken