Den globale miljøproblematikken er i følge FNs klimapanel per 2020 svært alvorlig!
Vi står overfor en enorm utfordring. Plast Problematikken truer livet i havet. I følge klimapanelet er det innen 2050 mer plast enn fisk i havet! Der vi tidligere forsto alvoret vi står ovenfor trenger vi nå flere som kan tale for miljø og klima. Lokale studentgrupper kan vise eksempler som globalt kan etterfølges. Vi kan gjøre noe for miljøet, og alle monner hjelper. I 2019 ble vi et studentlag i Bodø ved Nord Universitet. Det er med stor glede at vi i styret av Framtiden i våre henders studentlag kan annonsere nytt studentlag.

Studentlaget er åpent for alle studenter som vil bli med. Vi trenger flere som kan være med både som støttende medlemmer og som aktive i laget! Tilskudd til våre prosjekter kan vi skaffe til veie og samtidig vise at miljø/klima må være et satsningsområde. Aktiviteter kan dere, vi som er i laget selv velge. Du kan får muligheten til å opptjene god erfaring og bedre samvittighet.

Som Norges største miljøorganisasjon med over 37 000 medlemmer kan vi mestre mangt. Vi jobber også for solidaritet. Det betyr at vi står sammen. Vi ønsker rettferdighet og en frisk jord der vi alle får leve godt.

Andre studentlag arrangerer klesbyttefester, loppemarkeder, fiksefester av elektronikk, plast rydde dager, miljø og klima informasjon/kampanjer og aksjoner. Vi støtter forskning innen miljø og klima både lokalt og internasjonalt. Sosial hygge er også viktig, noe vi vil integrere i aktivitetene. Sammenkomster med kjøttfrie dager, vegetarisk mat kurs, filmkvelder eller kurs i dyrking av egne spiselige planter er noen av mulighetene.

Med tett tilknytning FIVH lokallag Bodø kan vi bidra til å hjelpe fram ildsjeler i klima/miljø bedrende prosjekter. Bli med og fram dine prosjekter og/eller ideer.
Vi i studentlaget får også mulighet til å delta på kurs og seminarer for å øke kunnskapen vår. Det arrangeres årlige treff med andre studentlag og lokallag.
Du får det meste av utgifter dekket. Medlemskap i FIVH er den eneste utgiften. Selvsagt har vi medlemskap for studenter som er rimelig ut fra det du får igjen.

Får vi et aktivt lag kan vi ha mye gøy!
I lokallaget så vel som i studentlaget kan det meste sies. Vår kultur er en gruppe kommunikasjon der debatt, samtaler og gruppeøvelser skaper tillit. Vi jobber fokusert sammen for å nå mål, men lar fri samtale og sosialt samvær være grunnpilarer. Vi skal ivareta og behandle hverandre vel.


Konklusjon
Heller en å la den globale klimaproblematikken ta overhånd. Bli med oss i miljørettet studentlag på Nord Universitet. Sammen kan vi få bedre erfaring og kunnskap. Vi kan bidra og mulig gi jorden noen flere år. Vårt engasjement har betydning!
Vil du bli med nå, send en e-post til oss på: fivhnordstudentlag@gmail.com

Sjekk ut mer informasjon på www.framtiden.no. Lik også gjerne vår Facebook side: FIVH Studentlag Nord Universitet