Brystkreftforeningen gjennomfører i disse dager Rosa Sløyfe -aksjonen En aksjon som jeg oppfordrer alle til å støtte, men kampen mot kreft må ikke bare fokusere på bedre behandling. Forebygging må også være en sentral del av strategien.

World Cancer Research Fund har gitt oss solid dokumentasjon på sammenhengen mellom alkohol og brystkreft. Ved inntak av alkohol dannes det acetaldehyd som skader celler og DNA. Rapporten har gjennomgått 119 studier fra hele verden. Studien undersøkte mer enn 12 millioner kvinner og over 260.000 tilfeller av brystkreft.

Studien fra World Cancer Research Fund viser at selv små mengder alkohol øker risikoen for brystkreft og at det ikke finnes noen trygg grense for alkoholinntak. Tall fra Storbritannia viser at så mange som 20 % av brystkrefttilfellene kan forebygges om kvinner ikke drikker alkohol.

Etter massive informasjons- og holdningskampanjer om tobakk og kreftfare har en klart å redusere forekomsten av lungekreft. Kvinner har rett til å kjenne til risikoen ved alkoholbruk. Det bør være en kampsak for Brystkreftforeningen at alkoholholdige drikker også merkes med advarsel om kreftfare.