Nå går det mot valg. Blir det rødt eller blått flertall, vet ingen. Jeg for min del håper nok en gang på det umulige. En sentrumsregjering. Men uansett hva det blir, tror jeg vi ikke skal klage. Vi lever i et land med politikere, uansett parti har en genuin interesse for at vi skal ha det bra. De «ekstreme» vingene på begge sider eller i sentrum, har så lite innflytelse at foreløpig er det ingen fare for at de skal få noen form for medbestemmelsesrett.

Mitt håp er at politikerne, uansett parti kan lære seg at samarbeid med privat sektor rundt det som i dag ses på som kommunens oppgaver ikke er negativt. Men kan være med på å styrke helsevesen, utdanning, eldreomsorg og andre tjenester. Når kommunene eller staten ikke greier å gi nok sykehjemsplasser, legge til rette for alle innen for grunnskolen, eller å ha nok helsevesen til å ta unna de køene som er der. Er det på sin plass at de henter hjelp fra privatsektor.

Den røde sidens største frykt er det de kaller profittryttere. Selskaper som tar utbytte av samfunnsnyttige tjenester. Hva er egentlig galt med det? Så lenge de gir like god om ikke bedre tjenester en de kommunale og statlige, til samme pris. De skal heller si takk for at det er noen som faktisk er med på å hjelpe til med at vi får et samfunn som har mulighet til å gi hjelp til alle som trenger det.

I mitt liv har jeg opplevd skoler som ikke har hatt ressurser til å ta hånd om de barna som ikke er A4. Jeg har opplevd helsekøer så lange at arbeidsgiver forholdet til ansatte går ut, mens de venter på tjenester. Jeg har opplevd eldre som etter flere år med hjelp fra hjemmetjeneste ender opp fengslet i eget hjem i påvente av at søknad om sykehjemsplass skal bli innvilget. Når den er innvilget må de vente på at noen dør på et sykehjem før de får plass. Det som jeg ser i mitt scenario, er ikke samfunnsøkonomisk. Det brukes for mye penger på kommunale og statlige tjenester. Med drahjelp fra det private ville mange av disse problemene være løst.

Nå mener jeg ikke det skal være fritt fram for private og etablere seg. Det må være lover og regler rundt tjenester som omhandler mennesker. Her er det på sin plass at kommune og stat kommer inn og ser til at det private leverer har god standard.

Nå går vi mot et viktig valg og jeg er sikker på at mange av mine venner er uenig med meg. Det er helt greit. Vi kan ikke være enig i ett og alt. Men vi kan være enige om at tross alt så har vi det godt i Norge. Det som er forskjellen på partiene er nyanser. Noen er jeg uenig med, men det er vel ikke et parti som jeg er totalt uenig med. Det er dine verdier som avgjør hvem du stemmer på. Jeg skal støtte ditt valg hundre prosent. Selv om jeg kan ha ulike verdier.

Jeg føler at valg kan vekke mye irritasjon og sinne. Men er det egentlig noe vist? Vi som engasjerer oss rundt hvem som skal styre landet, bør være så pass voksne at vi kan la vær å rakke ned på motstandere og komme med usannheter og beskyldninger. Front heller dine meninger på en saklig og konstruktiv måte. Ta med deg erfaringene som du sitter med og ikke se bakover. Se fram over, det er for framtiden vi vil ha vi går til valg for.