Gå til sidens hovedinnhold

Stortingsvalget i september det viktigste på lenge

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Foran alle valg sies det at dette valget er det viktigste noensinne. Det vil sikkert bli sagt mange ganger også foran stortingsvalget 13. september. Jeg skal ikke hevde at valget blir det viktigste, men at vi står ovenfor et svært viktig valg er hevet over enhver tvil.

Å bygge samfunn handler om å velge retning, om å holde fast ved verdier, ja om å ville noe. Det norske sosialdemokratiet og den norske arbeiderbevegelsen har vært den viktigste politiske kraften i Norge gjennom de siste hundre år. Utviklingen av den norske modellen har vært det norske sosialdemokratiets store frihetsprosjekt.

Solbergregjeringen har gjennom snart åtte år lagt ut på et røvertokt ovenfor vanlige folk. Det gir et stygt bilde, som gjennomgående rammer arbeidsfolk og de som sitter nederst ved bordet. Videre listen over smålige, usosiale kutt de siste årene begynner å bli lang, her vil jeg nevne blant annet:

Økt skatt på reise mellom hjem og arbeid

De som bor borte i løpet av en uke, har fått en ekstra skatt.

Kutt i arbeidsavklaringspenger

Kutt i bostøtte for utsatte grupper

Kutt i kjøpekraft for pensjonister

Kutt i arbeidsmarkedstiltak

Økt makspris i barnehagen

Kutt i fagforeningsfradraget

Kutt i tannhelsetilbudet og til barnebriller

Det er gjennom mange år jobbet hardt for å bli et land med små forskjeller. Vårt likhetssamfunn har gjort Norge til et forbilde for mange andre land. Utjevning og små forskjeller har alltid vært arbeiderbevegelsens politikk. God fordeling handler om rettferdighet men også om økonomisk utvikling, vekst og stabilitet. Dette er selve kjernen i den norske modellen. Realiteten med dagens regjering er at de prioriterer de med mest fra før, og dermed skaper større forskjeller mellom folk.

Norge trenger en annen politisk kurs med vekt på økt sysselsetting og sterkere arbeidstakerrettigheter, bygd på den norske modellen med samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

Dagens regjering har ført en arbeidslivspolitikk som hvis de får fortsette vil skape et helt annet arbeidsliv enn den norske modellen er tuftet på med faste ansettelser og høy organisasjonsgrad. Det blir derfor en sentral oppgave for hele arbeiderbevegelsen å sikre at dagens regjering får avløsning etter stortingsvalget 13. september.

Kommentarer til denne saken