Maria Aasen-Svensrud (Ap) reagerer sterkt på historien om «Mia», og varsler at hun vil utfordre justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) om saken.

- Det er tydelig at hun faller mellom to stoler. Hverken kriminalomsorg eller helse vil ta ansvar, kommenterer Aasen-Svensrud, som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

Blant verdens beste

I kjølvannet av Mia-reportasjen, skriver Avisa Nordland at fengslene selv opplever at om lag én av fire innsatte behøver oppfølging ut over det som med rimelighet kan forventes håndtert av enhetene, og som ikke kan imøtekommes med ordinære tiltak.

 

- Den norske treårige fengselsbetjentutdanningen er en av verdens beste på rehabilitering i fengsel. Men de som jobber i norsk kriminalomsorg skal ikke drive psykiatrisk behandling. Det skal helsevesenet, og spesialisthelsetjenesten, fastslår Aasen-Svensrud.

Opp mot 103 innsatte vurderes for syke for fengsel: – Dette er noe vi sliter med 

Ansvarsdeling

Hun sier hun vil oppfordre justisminister Wara til å ta lederposisjon og vise vei i spørsmålet om hvor ansvarsdelingen bør gå mellom hans departement og helseminister Bent Høie (H) sitt, når det gjelder utfordringer knyttet til psykisk syke i fengsel.

- Vi kan ikke ha det sånn at syke folk blir kasteballer mellom systemer, sier Aasen-Svensrud.

Og understreker:

- Alvorlig syke mennesker skal ikke sitte innelåst. De skal ha helsehjelp.

Bra, men ikke nok

Regjeringen varslet i høst at det var satt av penger til etablering av en forsterket fellesskapsavdeling for Ila fengsel og forvaringsanstalt, rettet mot de sykeste innsatte.

- Det er bra, men å tro at det er nok, må være en stor misforståelse. Vi ønsker en opptrappingsplan og flere midler på plass, sier Aps talsperson for kriminalomsorg.

- Likevel støtter dere ikke SVs representantforslag om alvorlig psykisk syke i fengsler fullt ut?

- Vi kan ikke akseptere at folk ikke får den hjelpen de har krav på. Selv om vi støtter intensjonen i SVs forslag, er det ikke godt nok. Derfor har vi gjort noen endringer, sier Aasen-Svensrud.

Spesialisthelsetjenesten

Ap-representanten sier hun ønsker seg større innslag av spesialisthelsetjenesten i fengsel. Og gir uttrykk for bekymring fordi regjeringen legger ned åpne soningsplasser, og fordi programvirksomhet kuttes på grunn av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

I Arbeiderpartiets forslag til saken som skal opp for Stortinget 5. mars, heter det blant annet at en handlingsplan må inneholde «tiltak for å sikre straffedømte som tas ut av fellesskap på grunn av alvorlig psykisk sykdom, medisinsk utredning av lege innen et døgn for raskt å begjæres innlagt i det psykiske helsevern dersom nødvendig».

Kjerkol leste saken om Mia. Nå stiller hun spørsmål til helseministeren