Høyre har kritisert Regjeringen for å øke skattene kraftig. I Høyres alternative budsjett har Høyre beholdt lakseskatten som de har kritisert Regjeringen for å innføre, og beholdt 38 av 46 milliarder av Regjeringens foreslåtte skatteøkninger. Ser man på størrelsen på forslagene til statsbudsjett fra dagens regjering og Høyres alternative budsjett, er de på henholdsvis 1 719,5 milliarder kroner og 1 713,6 milliarder kroner. Høyres budsjett er altså 0,3 % lavere enn Regjeringens budsjett.

Et annet eksempel på den lille forskjellen på stortingspartiene, er at Høyres skattenivå for 2023 er enda litt høyere enn skattenivået som Rødt foreslo i sitt alternative budsjett fra 2022 - som kommentator Jan Arild Snoen poengterte først.

Til tross for kraftig retorikk fra stortingspartiene, er det små forskjeller på stortingspartiene i praktisk politikk. Staten vokser under både høyresiden og venstresiden. Dette til tross for at nordmenn får dårligere privatøkonomi. Å bekjempe rikdom / få rike til å flytte fra landet, virker å være det gjenværende av venstresidens ideologi i regjering.

Med økende dagligvarepriser, økte lånerenter, historisk høye strømpriser og drivstoffpriser, har nordmenn fått kraftig forverret privatøkonomi. Regjeringspartiene lover opptil 1000 kr i årlig skattelette. Det største opposisjonspartiet Høyre lover opp til 4000 kroner i årlig skattelette. Det er ikke særlig raust. Staten gir innbyggerne - relativt sett - småpenger i strømstøtte, og ingen andre støttetiltak. Staten virker å tviholde på pengene den får inn.

Statsbudsjettet for 2023 anslår at staten tjener 1400 milliarder kroner på salg og skattlegging av olje og gass. Det er nesten 3,5 ganger så mye som staten skal ta inn i skatt på allminnelige inntekter og formue. Hadde man kuttet all arbeidsgiveravgift og trygdeavgift i tillegg, ville statens fremdeles ha over 500 milliarder kroner tilgjengelig fra olje- og gass-inntekter. I tillegg kommer alle de andre avgiftene som staten tar inn på over 600 milliarder kroner. Disse inntektene gjør det også mulig å fjerne mva på dagligvarer, og å fjerne avgifter på drivstoff og strøm.

Liberalistene er det eneste politiske partiet som vil gi alle samfunnsgrupper og individer i Norge bedre privatøkonomi. I dagens situasjon med enorme statlige inntekter, ville vi i regjering fjernet all inntektsskatt, merverdiavgift på dagligvarer, og avgifter på drivstoff og strøm. Da ville alle - særlig de svakest stilte økonomisk sett - fått en bedre økonomi og lettere hverdag.