Dette var overskriften på dagens leder i Avisa Nordland i dag, 6. februar. Det lov å tenke i ideelle baner, men jeg tror en del av innholdet ikke matcher virkeligheten.

At våre folkevalgte har kun én oppdragsgiver, velgerne, er allment kjent, men heller dårlig kjent blant våre folkevalgte. De er i større grad sin egen oppdragsgiver; hvordan føre Stortinget bak lyset for selv å skåre noen poeng, egen lønn og pensjon og hvordan skaffe seg en solid internasjonal taburett. Til markedsføring av sistnevnte brukes våre penger.

Man trenger ikke endre grunnloven for å skvise politiske urokråker. Representanter som nekter å la seg piske til å stemme mot sin overbevisning, vet samtidig at de er inne i sin siste stortingsperiode.

Jeg opplever også at tilliten til politikere er meget tynnslitt, tillit er ikke noe du får, men noe du gjennom din atferd gjør deg fortjent til. Det er for mange som ikke gjør seg fortjent, og det er et demokratisk problem.

At velgerne kan «straffe» politikere uten tillit er, slik jeg ser det, en naiv tankegang knyttet til troen på stortingsalgoritmen. Det er partiene som nominerer og setter opp listene. Så lenge vi ikke har muligheten til å stryke og kumulere, har vi liten innflytelse.

Jeg er ellers usikker på hvilken rolle etikk og tillit har i partiorganisasjonen. Prosessen mot Giske satt langt inne hos Støre, og Giske høstet mye sympati fra sine egne, leve Giske og skit i de som fikk den ekle tunga hans ned i halsen.

Sett ansvar og konsekvens på dagsorden.