– SV har en del saker som ikke er bra for Nordland, mener Siv Mossleth, gjenvalgt stortingsrepresentant for Nordland Sp.

Selv om Arbeiderpartiet fikk flere stemmer enn Senterpartiet i Nordland føler Mossleth likevel at hennes parti på mange måter er valgvinnere i fylket.

Hun gleder seg stort over at Sp har økt oppslutningen over hele landet og fått flest stemmer i 24 av Nordlands 41 kommuner.

– Det er slett ikke så verst. Vi har blant annet økt oppslutningen i alle medlemskommunene i Salten regionråd. I Saltdal, Beiarn, Steigen, Hamarøy og Rødøy var vi det partiet som fikk størst oppslutning, påpeker hun.

Nord-Norge sin tur

Hun forventer at Sp-framgangen vil prege politikken som skal føres de neste fire årene.

– Nå er det Nord-Norge sin tur. Nå har vi fått det regjeringsskiftet som var mål nummer én for oss. Det er godt å registrere at arbeidet vårt for å snu sentraliseringen og fokusere på gode tjenester over alt der folk bor, blir lagt merke til.

Vi er den store motvekten til sentralisering, kommunesammenslåing og overkjøringen av distriktene som regjeringen Solberg har stått for. Det er uten tvil årsaken til at vi har gjort det så godt. Vi klarte å gjøre et enda bedre valg enn for fire år siden, konstaterer Siv Mossleth.

Sammen med Willfred Nordlund blir hun Senterpartiets to representanter fra Nordland på Stortinget kommende fireårsperiode.

Helst bare Ap og Sp

– Hvilke krav har Nordland Sp til den nye regjeringen?

– Vi vil kreve å få gjennomslag for mange av våre viktige saker. Vi ser fram til de forhandlingene som snart skal foregå. Sp var det partiet som styrket seg mest på landsbasis. Det må gi utslag i forhandlingene, krever Mossleth.

– Hvordan stiller du deg til en trepartiregjering med Ap, Sp og SV?

– Vi har som hovedmål å få til en regjering bare bestående av Ap og Sp. SV har en del saker som ikke er bra for Nordland. Det gjelder blant annet partiets rovdyrpolitikk, som er med på å knekke både reindriften og sauenæringen. SV har ikke god nok forståelse for hvordan bærekraftig bruk av naturen fungerer. For oss er det viktig å få på plass en ny regjering som ser at vi må bruke landet til en bærekraftig matproduksjon, sier Mossleth, som samtidig innrømmer:

– SV har jo også noen gode sider i sin distriktspolitikk. Vi har flere ganger de fire siste årene funnet hverandre på Stortinget.

Stortingsrepresentanten fra Saltdal mener det finnes flere aktuelle regjeringskandidater i Nordland.

– Det har vi uten tvil. Jeg forventer at Nordland blir representert i den nye regjeringen, men jeg har ikke lyst til å begynne å spekulere i navn, sier hun.