I mai sendte Bodø Spektrum, som har fått ansvaret for utbyggingen av nytt, 25-meters konkurransebasseng i tilknytning til dagens lokaler i Nordlandsbadet, ut pressemelding om at anbudsprosessen for byggingen var stanset.

Årsaken var at tilbudene de hadde fått inn var høyere enn den vedtatte kostnadsrammen på 320 millioner kroner. I etterkant har bystyret i Bodø utvidet denne rammen til 363 millioner, og nå er det klart hvem som skal bygge idretts-Bodøs nye storanlegg.

Store selskaper

Det er Bodø kommunes fagekspertise som skal ha ansvar for prosjektledelsen. Deretter er prosjektet fordelt på en rekke underleverandører. Se hele listen nederst i saken.

– Det har vært et spesielt år for oss alle, så det er gledelig å kunne gå i gang, sier daglig leder Steinar Bang-Hansen i Bodø Spektrum.

– Det vi har gjort er å fordele kontraktene mellom en rekke entreprenører. En del lokale, og noen aktører utenbys fra, legger han til.

Prosjektleder Morten Handberg i Bodø kommune sier til AN at å bygge svømmehall er en svært spesiell og kompleks operasjon.

– Man har eksempler fra tidligere på prosjekter som har gått dårlig og gitt høye driftskostnader. Her ønsker vi å ha kontroll på ting. Gjør man det litt for billig kan det bli veldig dyrt på sikt, sier han, med henspeiling på prislappen.

Handberg sier det generelt har vært god interesse fra markedet, en kompleks anbudskonkurranse til tross.

- Bassengbygging er utfordrende fordi det ikke er noe mange vil gjøre. Det er mange elementer som må på plass. I forkant inviterte vi til dialogmøte på rådhuset der byggeledere og entreprenører fikk delta på dialogkonferanse. Der ble det mange fine diskusjoner med god input vi tok med oss videre.

Overhaling

Byggingen av den nye svømmehallen starter i disse dager. Allerede er den gamle vannsklia tatt ned. Tilbygget skal lages der den gamle sklia sto.

– Nordlandsbadet blir stående uten vannsklie i en periode framover. Det er nødvendig. På sikt kommer det imidlertid to nye. En for ungdommer og voksne, og en for de yngste.

Ifølge Handberg er det planlagt attraksjoner og opplevelser i de nye vannskliene som:

Konkurranser: Berøringspunkter i vannsklia som gir deg poeng etter hvor mange du klarer å berøreHøyttalere for musikkSkjermer for å skape illusjonerFotografering – (frivillig) action bilder i sklia – som kunden kan dele med sine venner.LED-lys/lasereffekter og lydeffekterTidtaking

Det er imidlertid ikke bare vannskliene som får seg en overhaling. Mye av utstyret i det eksisterende bassenget blir også nytt.

– En god del av de tekniske elementene skiftes ut. Det er mange år gammelt og det er nødvendig med en oppgradering. Målet er at den nye og den gamle delen skal ikke bruke mer energi totalt enn dagens badeanlegg gjør. Da må anleggene fungere godt sammen.

Han sier imidlertid det kun er sammenbyggingen av det nye og det eksisterende bassenget som vil medføre at anlegget blir stengt i en periode. Samt oppgradering av eksisterende vannbehandlingsanlegg som utføres på samme tid.

– Det er et nødvendig onde, sier Handberg.

Tett samarbeid

Planleggingen av det nye bassenget gjøres i dialog meg med både Norges Svømmeforbund, samt Bodø og Tverlandet Svømmeklubb.

– De har medvirket tett. De sitter med mye kunnskap vi har forsøkt å ta inn i prosjektet. Blant annet har vi fått klare tilbakemeldinger på å sette opp betydelige lagerarealer i tilknytning til bassengrommet. Du må ha plass til ulike former for utstyr. Sånne ting lytter vi på, poengterer Handberg.

Disse skal bygge den nye svømmehallen

Prosjektering og arkitekt: OPV Consulting og Terje Grønmo Arkitekter

ITB-koordinator: Guard

Uavhengig kontroll: XPRO

Samspillsentreprise vannbehandling, stålbasseng, vannsklier og attraksjoner: BWT Birger Christensen

Samspillsentreprise automasjon: GK

Byggeledelse bygg med koordineringsansvar: Norconsult

Byggeledelse VVS: HRP

Byggeledelse Elektro: Rambøll

Framdriftskoordinator: Sweco

SHA-koordinator: Rambøll

BREEAM revisor: Norconsult

BREEAM AP prosjektering: OPV Consulting

BREEAM AP utførelse: Norconsult

Bygg entreprise: Gunvald Johansen Bygg

Rørleggerarbeider: Haneseth VVS

Ventilasjonsarbeider: GK

Elektrotekniske arbeider: Haneseth Bodø