Gå til sidens hovedinnhold

Slik kan Rådhusparken og Solparken bli

Artikkelen er over 3 år gammel

Onsdag kan du se de fire skisseforslagene og komme med dine innspill under åpent kontor i Stormen.

Arbeidet med planlegging av innhold i Rådhusparken og Solparken er godt i gang – og i rute, skriver Bodø kommune på sine sider.

Det er utarbeidet fire ulike skisse forslag.

De fire skissene har fått følgende arbeidstitler:

1. «Overlapp med sentral aktivitetssone»

Oppnår sammenheng mellom parkene vha. aktivitet. Åpen festplass mot Rådhuset.

Torvgata blir et grønt bånd – klimaskjerm mot sørvest. Skissen beskriver plass til evt. serveringsbygg/ toalettbygg.

 

2. «Flak»

Større og mindre felt utgjør «øyer» i en større helhetlig flate. Svake terrengforskjeller i Rådhusparken, ulike dekker. To sentrale møteplasser oppstår mellom feltene, en midt imot Rådhusplassen, med en tilbaketrukket mindre scene og oppholdsplass og en i forbindelsesaksen til Havnegata, med aktivitetsarealer og oppholdsarealer til sidene.

 

3. «Overlapp med sentral plass»

Plassering av åpent arrangementsareal på begge sider av Prinsens gate. Kjørearealet utnyttes som en del av de sammenhengende faste flatene som er i bruk ved større arrangement. Etablering av et større grøntareal på Rådhusplassen. Terrengforming og vegetasjon danner rom og omrammer den sentrale plassen. Skaper et inviterende oppholdsrom.

 

4. «Kvartal»

Rådhusparken og Solparken deles inn i mindre delområder som hver har sitt program og som i stor grad kan etableres og utformes uavhengig av hverandre. Rådhusplassen blir en åpen stram festplass og mykere flater inn mot den grønne forbindelsen langs Torvgata. Solparken deles inn i tre underområder, en rolig og omrammet byhage, et aktivt lekeareal og et atkomst- og oppholdsareal med trekroner som overdekning.

 

Åpent kontor

Onsdag 25. oktober, mellom klokken 16.00 og 21.00, vil rådgivere som jobber med dette være på plass i Stormen bibliotek for å utdype de fire ulike skisseforslagene, og ta imot innspill fra publikum.

I Stormen bibliotek vil det være et såkalt «åpent kontor» der alle som ønsker kan komme og gjøre seg kjent med tanker og ideer for nye utgaver av Rådhusparken og Solparken i Bodø.

Det ble gjennomført brukermedvirkning tidligere i høst, så noen av ideene er sannsynligvis kommet fra engasjerte Bodø-væringer.

Det er gjennomført analyser av de ulike skisseforslagene. Det vil si at rådgiver har gjennomgått de ulike skisseforslagene og fått fram styrker, svakheter, muligheter og begrensninger ved de ulike forslagene.

Kommentarer til denne saken