Alle fast ansatte ble invitert til Stormens jubileumsfest. 5-6 stykker møtte opp