Trekker seg som styreleder i Stormen

Direktør Rolf Cato Raade
og styreleder Odd-Tore Fygle.

Direktør Rolf Cato Raade og styreleder Odd-Tore Fygle. Foto:

Krevende, oppmerksomhet og motivasjon, begrunner Odd-Tore Fygle.

DEL

– Jeg vil med dette informere om at jeg har bestemt meg for å fratre som styreleder i Stormen fra dags dato, opplyser Odd-Tore Fygle i ei pressemelding.

Til an.no vil han ikke kommentere saken ytterligere.

– Jeg har brukt lang tid på formuleringene i pressemeldingen og står ved dem.

– Du skriver at du fratrer før styremøtet slik at styret på fritt grunnlag kan drøfte situasjonen. Har du orientert styret om din rolle i de siste ukers hendelser?

– Det har vel kommet godt nok fram i media.

– Du skriver at skal Stormen konserthus beholde sin sterke posisjon, vil det kreve tillit både fra eier og publikum. Føler du at du ikke lenger har denne tilliten?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Les mer: Stormen-sjefen: – Vurderer ikke egen stilling

Krevende

Pressemeldingen fortsetter:

– De siste ukers debatt har vært krevende for mange, og også for meg. Det har medført at jeg måtte tenke igjennom om jeg vil fortsette i et så oppmerksomhetskrevende verv. Etter en grundige vurdering er jeg kommet til at det er riktig av meg nå å fratre. Jeg har heller ikke lenger den nødvendige motivasjon til å fortsette som styreleder i Stormen, skriver den tidligere ordføreren i Bodø.

– Styret i Stormen og Stormens ledelse er orientert om min beslutning, fortsetter han.

I morgen (torsdag, vår anm.) er det styremøte i Stormen der styret bl.a. skal drøfte situasjonen etter den siste tidspunkt debatt. Når jeg nå ikke skal være med på laget videre, finner jeg det riktig å fratre før dette møtet slik at styret på fritt grunnlag kan drøfte situasjonen, skriver han i pressemeldingen.

Nestleder Ida Gaustad i styret til Stormen Konserthus skal lede styremøtet på torsdag.

Hun bekrefter det overfor an.no. Hun har ingen kommentar til at Fygle trekker seg.

– Vil styrets tillit til direktøren være tema i møtet?

– Det får vi komme tilbake til etter styremøtet i morgen.

Les også: Ida Gaustad skal lede styremøtet.

– Som du vet har Stormen spilt en sentral rolle i mitt offentlige liv både i min tid som ordfører og de siste tre årene som styreleder. Det har vært flott å oppleve hvordan byens og regionens innbyggere har trykket Stormen-kvartalet til sitt bryst etter en stormfull tilblivelse, står det i pressemeldingen.

Stormen konserthus ble åpnet i 2014. I de årene som har gått siden åpningen har det vært et krevende arbeid å bygge en helt ny organisasjon i et nytt hus. Jeg opplever at mye nå er på plass.

Men skal Stormen konserthus beholde sin sterke posisjon, vil det kreve hardt arbeid også i årene som kommer. Ikke minst krever det tillit både fra eier og publikum, skriver Fygle.

Det er en tid for alt her i livet. Min tid med ansvarlige oppgaver i Stormen er nå forbi. Heretter vil jeg nyte huset som vanlig publikum.

Jeg takker for den tillit jeg har vært vist og ønsker lykke til i arbeidet med å finne ny styreleder, avrunder den avtroppende styrelederen.

Artikkeltags