AN har vært i kontakt med kulturhussjef Rolf-Cato Raade. Han ønsker ikke å stille til intervju, men har sendt denne redegjørelsen:

Morten Strøksnes tar i sitt siste leserinnlegg i bruk uvanlig sterke ord, i sin iver etter å ta meg som person. Jeg føler behov for å svare på de spørsmål som blir stilt, men de sterke påstandene om min person får stå for hans regning. Det eneste jeg vil si er at jeg har store problemer med å kjenne meg igjen i de sterke karakteristikkene som jeg oppfatter har tydelig rot i en personlig agenda.

Alle stillinger i Stormen konserthus er utlyst i tråd med gjeldende regler. Også stillingen som økonomi- og administrasjonssjef. Stillingen som salgs- og kommunikasjonsansvarlig er et vikariat på under seks måneder som ikke krever utlysning. Stillingen blir nå gjort permanent og lyst ut. Oppdraget med produksjon av programheftet ble ikke lyst ut. Oppdraget ble gitt i en travel tid i siste innspurt før åpningen av Stormen Konserthus og i ettertid ser vi at dette kunne vært gjort på en annen måte. Det samme gjelder konsulentarbeid i forbindelse med strategiarbeidet. Vi har nå et stort fokus på å følge gjeldende regler i offentlige innkjøp.

Oppsigelser i arbeidsstokken kan jeg som leder ikke kommentere. Dette fordi det er personalsaker. I Bodø kulturhus og nå i Stormen konserthus, har vi lang tradisjon med tiltak som fremmer samhold og trivsel, samtidig som det skal være faglig utviklende. Derfor reiser vi på studieturer med jevne mellomrom. En stor del av dette finansieres gjennom egenandeler.

Når det gjelder Bodø Rhythm Group har styret i Stormen konserthus ønsket å avvikle ordningen. Dens endelige status er nå til behandling i Bodø kommune.

Så til det som handler om vennskap. Meg bekjent er det ikke ulovlig å ha venner. Jeg har et stort nettverk i Bodø, landet og noe internasjonalt. Det har stor verdi både personlig og ikke minst profesjonelt. Og nettopp av den grunn har jeg vært påpasselig med å få vurdert min egen habilitet ved f.eks ansettelser. Dette er den kommentaren jeg ønsker å gi, skriver han.

Med vennlig hilsen

Rolf-Cato Raade

Spørsmålene AN ba om svar på er følgende:

  1. Er det riktig som Morten Strøksnes (MS) påstår, at du aldri ble tilbudt stillingen som direktør på Royal Scottish National Orchestra i fjor, som Bodø Nu skrev?
  2. Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Bodøgaard-kunstnerne og kan du være enig i at båndene mellom dere kan virke litt for tette?
  3. Er stillingene til følgende personer utlyst i tråd med gjeldende regler og retningslinjer? Beate Tverbak, Ivar Kjøll, Grete Bang Ingebrigtsen.
  4. Er oppdragene til reklamebyrået Big Picture utlyst i trådd med reglene?
  5. Har du, som direktør for Stormen, med overlegg kvittet deg med folk du måtte dele makt med?
  6. Bodø Rhythm Group: Hvorfor hever de lønn uten å arbeide? Og hvordan vil du kommentere påstanden om at de har vært utsatt for «brutal personalbehandling»?
  7. Kan du gi en forklaring på hvorfor tre i toppledelsen har sluttet?
  8. Stemmer det at du ble rasende på en venn av MS etter Sondre Lerche-konserten og skjelte ham ut offentlig?
  9. MS beskriver deg som en Stasi-offiser. Kommentar?
  10. Og igjen: Hvorfor var det så viktig å endre driftsmodell for Stormen?

Kulturhussjefen svarer bare på enkelte av dem.

Når AN etterlyser de spørsmålene som ikke er besvart, gjentar han:

- Dette er det svaret jeg ønsker å gi.