AN har stilt Morten Jakhelln, styreleder i Stormen følgende spørsmål i forbindelse med Morten Strøksnes' oppsiktsvekkende innlegg:

 1. Hvordan vil du beskrive ditt forhold til rådmann, ordfører og Raade?
 2. Kan du forstå at folk kan synes at båndene mellom dere er for tette?
 3. Er stillingene til følgende personer utlyst i tråd med gjeldende regler og retningslinjer? Beate Tverbak, Ivar Kjøll, Grete Bang Ingebrigtsen.
 4. Er oppdragene til reklamebyrået Big Picture utlyst i trådd med reglene?
 5. Bodø Rhythm Group: Hever de lønn uten å arbeide? Evt. hvorfor? Og hvordan vil du kommentere påstanden om at de har vært utsatt for «brutal personalbehandling»?
 6. Kan du gi en forklaring på hvorfor tre i toppledelsen har sluttet?
 7. Og igjen: Hvorfor var det så viktig å endre driftsmodell for Stormen?

Jakhelln er i Oslo, men svarer på mail:

 1. Mitt forhold til rådmann, ordfører og direktøren i Stormen vil jeg karakterisere som profesjonelt og godt, slik det bør være.
 2. At noen synes at båndene mellom oss er for tette, er det er ikke opp til meg å vurdere.
 3. Om stillinger er utlyst i henhold til gjeldende regler og retningslinjer, er noe administrasjonen må svare på.
 4. Om et oppdrag til et reklamebyrå er gitt i tråd med reglene er en administrativ oppgave, som jeg forutsetter er gjort i tråd gjeldende retningslinjer.
 5. Vedrørende Bodø Rhythm Group, så er dette også en personalsak som jeg ikke kan kommentere
 6. Dette er en personalsak jeg ikke kan kommentere.
 7. Når det gjelder endring av driftsmodell i Stormen, så har jeg tidligere kommentert, at styret i Stormen har hele tiden valgt å bidra til hva vi mener er det beste for Stormen og Bodø kommune. Dette ble forlagt den kommunale styringsgruppa, men som det er konkludert med tidligere, så burde det gått derfra til bystyret. Siden har dette blitt redegjort for både i formannskap og i bystyret, som konkluderte med å be kontrollutvalget om å se på saken. Etter dette kom opp har vil strammet in på de formelle linjene.

Videre skriver styrelederen:

- Styret i Stormen har full tillit til administrasjonen i Stormen, som vi synes gjør en formidabel innsats for at byens befolkning skal få et rikt og variert kulturelt tilbud. De tilbakemeldingene jeg får fra både kjente og ukjente er udelt positive og at Stormen oppfattes som en stor suksess med stor sett fulle hus, enten det gjelder Pensjonistrevyen, Russerevyen, Carola eller Leif Ove Andsnes og Mahler Chamber Orcestra.

Han avslutter:

- Selv kjenner jeg meg ikke helt igjen i karakteristikken i dette innlegget, men heldigvis er det lov til å mene hva man vil i Norge.