Varslet om fryktkultur og utfrysninger: - Stiller seg ved siden av og lytter til samtaler