Stormen-ledelsen vil fjerne gamlesjefens stilling: – Naturlig å ta kontakt med en advokat

– Jeg kan bekrefte at dette var tema.