Gå til sidens hovedinnhold

Storflyplass i Rana - ikke forenlig med sykehusvedtak

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Storflyplass i Rana - ikke forenlig med sykehusvedtak

I slutten av januar bestemte helseminister Bent Høie at det skal være to akuttsykehus på Helgeland, et hovedsykehus med administrasjon i Sandnessjøen med omegn og et akuttsykehus i Mo i Rana. Det skal være et poliklinisk tilbud i Mosjøen og DMS i Brønnøysund. Vi legger til grunn at dette er et endelig vedtak, som blir iverksatt.

Ambulansefly viktig også i ny struktur
Konsekvensen av den framtidige strukturen i Helgelandssykehuset er at både Sandnessjøen Lufthavn og Mosjøen Lufthavn må opprettholdes. Også i den nye sykehusstrukturen vil det være behov for å stabilisere akutt syke pasienter for transport med ambulansefly til Nordlandssykehuset i Bodø, Universitetssykehuset i Tromsø eller andre større sykehus. Det er derfor utenkelig at man skal ha et hovedsykehus i Sandnessjøen med nærmeste flyplass nordøst for Mo i Rana, helt i nordenden av det langstrakte Helgeland, - altså meget usentralt i forhold til midtre ytre Helgeland og indre Helgeland sør for Korgfjellet.
I et skriftlig svar til Stortinget datert 4.12.2009 skrev helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen at det var forsvarlig å legge ned kirurgisk akuttberedskap ved sykehuset i Mosjøen fordi Mosjøen hadde kortbaneflyplass, og ambulansefly er egnet for transport til større sykehus.
Det gjelder fremdeles, og innebærer i praksis at verken Mosjøen Lufthavn eller Sandnessjøen Lufthavn kan legges ned.

Hauan og Mosjøen Lufthavn
Utredninger som er utført tilknyttet storflyplass i Rana, legger til grunn at flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen må legges ned for å gi passasjergrunnlag for en storflyplass. Urbanet Analyse la fram sin rapport om eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland i 2015. Rapporten var bestilt og betalt av Samferdselsdepartementet. Urbanet Analyse slår fast at passasjergrunnlaget for en direkterute Oslo-Hauan er for lite for tre daglige avganger med mellomstore jetfly (145 seter) og store jetfly (186 seter). Normalt kreves det passasjerer i 70-80 prosent av setene for å oppnå lønnsom kommersiell drift. Dersom et stort jetfly skal betjene Hauan-Oslo uten å legge ned Mosjøen Lufthavn, vil det i gjennomsnitt være passasjerer i kun 28 % av flysetene fra Hauan i 2025, ifølge Urbanes Analyse. Selv med nedleggelse av Mosjøen Lufthavn vil det bare være passasjerer i 43% av setene i et stort jetfly i 2055. Kort sagt: Nedleggelse av Mosjøen Lufthavn er en betingelse for drift av storflyplass i Rana! (Hovedrapporten s.30).

Hauan og Sandnessjøen lufthavn
I 2015 utførte også Møreforsking en analyse, bestilt og betalt av Mo Industripark AS, Nova Sea AS og Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS. Møreforskning mener at Hauan får tilstrekkelig passasjergrunnlag, og antar at alle fritidsreisende og halvparten av de forretningsreisende som i dag bruker Sandnessjøen Lufthavn, vil ta fly fra Hauan. Dermed er passasjergrunnlaget for Stokka borte. I tillegg antar Møreforsking at alle passasjerer fra Mosjøen lufthavn til Oslo og til flyplasser sør for Trondheim, inngår i trafikkgrunnlaget fra Polarsirkelen lufthavn. (Møreforskningens notat, pkt.3.5.1). Dermed forsvinner passasjergrunnlaget også for Mosjøen Lufthavn.

Storflyplass i Rana - useriøst
Vi kjenner ikke til noen forskningsrapport som påviser tilstrekkelig passasjergrunnlag for en storflyplass i Rana i tillegg til normal drift på Stokka og Kjærstad. Som Avinor påpekte i brev av 12.mars 2019 til Samferdselsdepartementet er ikke Hauan-prosjektet samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt, og Avinor har ikke mulighet til å bygge eller drive en storflyplass på Hauan. Det vil måtte bety privat eller kommunal/fylkeskommunal drift av denne storflyplassen i Rana. Hvem skal dekke underskuddet? Aksjonærene?
Det vil åpenbart oppstå et sterkt politisk press for nedleggelse av Stokka og Kjærstad for å redusere underskuddet.

Vi legger til grunn av Stortinget respekterer fagstatsrådens beslutning om plassering av hovedsykehuset for Helgeland i Sandnessjøen med omegn. Som en følge av dette sykehusvedtaket, er det direkte useriøst å gi statlige økonomiske garantier for bygging av en stor flyplass i Rana som betinger nedleggelse av flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen.

Kommentarer til denne saken