- Det har vært krevende dager i retten. Komplekse vurderinger rundt Mias psykiske helse har påvirket henne, sa hennes forsvarer, advokat Anja Støback Bjørsvik, da hun innledet sin sluttprosedyre fredag.

Endret flere ganger

Kvinnen i midten av 20-årene er tiltalt for 17 forhold. «Mia» er ikke hennes egentlige navn.

Da de rettspsykiatrisk sakkyndige la fram sin avgjørelse dagen i forveien, var konklusjonen at tiltalte er tilregnelig.

Det var ikke status da hovedforhandlingen startet, og heller ikke da ekspertene første gang underveis i saken endret sin vurdering.

Fengsel en mulighet

På disse tidspunktene var tiltalte ansett for å være utilregnelig, og mulige særreaksjoner henholdsvis tvungent psykisk helsevern, og tvungen omsorg.

Nå fengselsstraff igjen aktuelt.

Hvorvidt saken ender med en fengselsdom, dersom retten skulle finne at hun har handlet i tråd med tiltalen - og utvist tilstrekkelig grad av skyld, vil ikke bli avgjort i denne omgang.

Delte forhandlinger

På bakgrunn av usikkerhet omkring tilregnelighetsspørsmålet begjærte påtalemyndigheten delte forhandlinger torsdag, noe retten tok til følge.

- Det vil si at det kun er skyldspørsmålet som skal vurderes nå, mens reaksjonsfastsettelsen utsettes, forklarte aktor i saken, konstituert statsadvokat Stian Pedersen Mojlanen, overfor AN.

- Retten avgir en kjennelse på om tiltalte har gjort det hun er tiltalt for, eller skal frifinnes. Spørsmålet om eventuell straff eller særreaksjon utstår til det foreligger en ny rettspsykiatrisk undersøkelse, utdypet han.

- Bar preg av overfall

Det mest alvorlige forholdet i tiltalen mot Mia er fra påtalemyndigheten beskrevet som forsøk på grov kroppsskade mot to helseansatte høsten 2017.

Aktor la i sin sluttprosedyre vekt på at angrepet skal ha blitt begått uten foranledning, og at kniv ble brukt. Han pekte på at de to fornærmede i sine vitnemål har gitt uttrykk for at de oppfattet hendelsen som regelrett forsøk på drap, understreket skadepotensialet og argumenterte for at det framsto planlagt.

Til slutt la han ned påstand om kjennelse i tråd med tiltalen på alle punkter, som også omfatter vold og trusler, særlig mot offentlig tjenestemenn og særskilt utsatte yrkesgrupper, samt hensynsløs atferd og skadeverk.

Ba om delvis frifinnelse

Forsvarer Støback Bjørsvik ba om frifinnelse for sju av forholdene i tiltalen, og i sin helhet det som gikk på hensynsløs og skremmende atferd i et ambulansefly, angrep på tidligere advokat og trusler framsatt overfor en behandler.

Om det alvorligste forholdet i tiltalen, understreket hun at hennes klient ikke husker, og tok forbehold om at hun kan ha vært psykotisk.

- Hun erkjenner straffeskyld og så blir det opp til retten å vurdere. Det er ikke tvil om at det var en alvorlig hendelse i hennes bolig, sa forsvarer, men la til at hun mener det ikke er bevist ut over rimelig tvil at den ene fornærmede ble påført et risp i armen med kniv.

Rettens kjennelse om skyldspørsmålet ventes neste uke. Reaksjonsfastsettelsen vil trolig først kunne skje i april.