Stor snøskredfare: – Hvis du er på flatmark og samtidig befinner deg i en utløpssone er du i fare

Nå er det så godt som umulig å lese snøterrenget på grunn av vedvarende svake lag og mye snø som kan vare sesongen ut.