Det femårige prosjektet «Sykepleier i Nord» har som mål å kvalifisere, rekruttere, utdanne og beholde flere sykepleiere i Nordland og nordre del av Trøndelag, skriver Nord Universitet i en pressemelding.

– De siste årene har vi kunne lese flere avisoppslag om den varslede sykepleierkrisen, noe vi allerede har ser konsekvensene av i arbeidet med koronakrisen og nedstengningen av Norge, sier fakultetsdirektør Anne Ringen-Pedersen ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Denne utfordringen ønsker Nord universitet gjøre noe med.

– Høsten 2018 møtte vi våre samarbeidspartnere i arbeidslivet, og det ble avdekket behov for å gjøre en sterk, felles innsats for å sikre at mange blir interessert i sykepleierutdanning, og at utdannede sykepleiere forblir i yrket. Når vi forener krefter har vi gode forutsetninger for å påvirke på en god måte, sier Ringen-Pedersen.

Helseforetak, sykehus, kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner er blant samarbeidsaktørene i prosjektet «Sykepleier i Nord», og Trine Holmvåg er prosjektleder.

– Mangel på sykepleiere og særlig spesialsykepleiere er en stor utfordring for sykehusforetakene i Helse Nord. I vår regionale strategiske utviklingsplan er en uttalt målsetting at vi aktivt skal bidra til at det etableres regionale samarbeidsprosjekt med både kommune og utdanningsinstitusjonene. Sykepleier Nord er et prosjekt som ivaretar et slikt lagspill på en utmerket måte, sier Anita Mentzoni-Einarsen, Regional HR sjef i Helse Nord.

Samarbeidspartnere ved Sykepleier i Nord er:

 • Nord universitet
 • Helse Nord
 • Helse Midt
 • Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset
 • Helse Nord Trøndelag
 • Nordland fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Nordland og Trøndelag
 • KS
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Bodø kommune
 • Levanger kommune
 • Hadsel kommune
 • Vefsn kommune
 • Overhalla kommune

Sentrale oppgaver i prosjektet

1) Flere praksisplasser

50 prosent av sykepleierutdanning er praksis, og det er behov for å teste nye praksismodeller for å kunne utdanne flere sykepleiere.

2) Beholde sykepleiere i yrket

Mange sykepleiere forlater yrket etter endt utdanning. Prosjektet skal se på tiltak for å hindre dette.

3) Tiltak for å styrke rekrutteringen

Prosjektet skal både jobbe for å heve omdømmet til sykepleieryrket, og sammen med praksisfeltet se på tiltak for å kunne utdanne flere til regionene.

4) Kvalifisere flere til å kunne søke

Iverksette tiltak for at flere søkere tilfredsstiller de nye karakterkravene som ble innført i 2019.