Stor fare for at klasseturen må droppes

Den planlagte utenlandsturen til 10.-klasse ved Oppeid skole i Hamarøy står i fare for å bli avlyst.