Gå til sidens hovedinnhold

Stopp stegene bort fra den norske arbeidslivsmodellen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Faren min hadde gullmerke med LO-logo på dressen sin. Han fikk det etter 40 års medlemskap i det som var Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og senere ble Fellesforbundet. I trappa hang diplomet hans. Det ble tatt ned først når huset skulle selges, etter hans død. Moren min sverget til Handel og Kontor. Hun begynte å jobbe på kiosk da jeg begynte på skolen, og jobbet der til hun døde. Bestefaren min var organisert i Norsk Jernbaneforbund, og oldeforeldrene mine jobbet i gruvene, blant annet i Sulitjelma. Gjennombruddet for fagbevegelsen i Nord-Norge var i 1907 i Sulitjelma.

En sterk fagbevegelse og mange års kamp førte fram til den norske arbeidslivsmodellen. Et velfungerende trepartssamarbeid (arbeidstaker, arbeidsgiver og staten) er nødvendig for å sikre full sysselsetting og et balanserte maktforhold i arbeidslivet. Tillit, medbestemmelse og rettferdig lønn er viktig for et trygt liv. Men nå er det flere fagfolk og bedrifter som blir utsatt for sosial dumping og en urettferdig konkurranse. Senterpartiet vil forsterke arbeidet for å styre arbeidsmarkedet slik at vi får større trygghet og jevnbyrdighet i norsk arbeidsliv.

Markedskreftene har i dag fått forkjørsrett på grunn av ukontrollert arbeidsinnvandring fra land med elendige lønns- og arbeidsvilkår og høy arbeidsledighet. Det er viktig at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge, skal ha forrang. Det krever et overordnet lovverk som støtter opp under faste ansettelser og en heltidskultur i arbeidslivet. Ansatte trenger trygge forhold, bedre muligheter for fagutdanning og mer langsiktighet hos bedriftseier. Midlertidige ansettelser er nødvendige for å dekke opp arbeid av midlertidig karakter. Men nå er bruken av midlertidige ansettelser større enn behovet for å dekke opp arbeid av midlertidig karakter. Det er nødvendig å stramme inn vilkårene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak.

Senterpartiet vil satse på fagutdanning, og nå er vi heldigvis ikke nesten alene om å snakke om yrkesfag og fagopplæring. Men skal vi utdanne framtidens fagarbeidere til et seriøst og velordnet arbeidsliv må vi sørge for å stoppe alle lønnstyveri. Velferdsstaten vår skal ikke erstattes med en spiral tilbake mot forholdene som var da gruvearbeiderne i Sulitjelma tok et steg på Langvassisen og organiserte seg. Vi skal ikke tilbake til tiden da oldefar selv måtte kjøpe arbeidsverktøyet. Om noen tror jeg overdriver nå, så er det slik at det finnes sjåfører på norske veier som må betale kjettingene til vogntoget sjøl, om de åpner posen kjettingene ligger i.

Kommentarer til denne saken