«Den karakterbaserte modellen utmerker seg altså ved at færrest får innfridd sitt førsteønske, og ved at det er den som skaper sterkest segregering.»

Slik oppsummerte Serediak og Helland fra OsloMet sin forskningsrapport rundt inntaksmodeller til videregående skoler i januar. Nå vil Kunnskaps- og Integreringsminister Melby (V) utsette hele landet for denne mislykkede modellen gjennom tvang.

Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet, LO, NHO, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, KS og 9 fylker ønsker at fylkene selv skal kunne velge inntaksmodell. Organisasjonene er bekymret for en svekkelse av lokaldemokratiet, A- og B-skoler, elever som må flytte hjemmefra tidligere, skolenedleggelser i distriktene, lengre reisevei, økt segregering og sosial ulikhet. Det hele gjøres mer absurd ved at tvangsmodellen argumenteres for med ord som «valgfrihet» fra en lærer med tittelen kunnskaps- og integreringsminister. Denne saken føyer seg inn i rekken av flere saker hvor regjeringen konsekvent nekter å høre på de som kjenner hvor skoen trykker. Dessverre skal regjeringens ideologiske skylapper føre til en byråkratisk tvangstrøye for fylkene.

Regjeringens julegave etter ett år med korona, regelverk som kan endres uke-til-uke, en ny læreplan uten tilstrekkelig tid eller midler fra staten og et magert lønnsoppgjør å ignorere lærerne. Gi oss heller kull i julestrømpen! Det varmer mer enn regjeringens politikk.

Ved innføringen av regionreformen argumenterte regjeringen sterkt for at fylkene skulle få mer ansvar og oppgaver. Det er nå blitt enda tydeligere at det bare var tåkeprat for enda en tvangsreform. Her fratas fylkene å bruke modellen de selv ønsker og som passer best for sitt område. Oslo og Nordland er fylker med ulike behov, geografi, bosettingsmønster og næringsaktivitet. Inntaksmodellene må få lov til å gjenspeile fylkenes hverdag, ikke bare bli bestemt på et kontor i Oslo.

Erfaringen og konsekvensene av denne modellen er godt dokumentert, så hvorfor er regjeringen så ivrige til å innføre den på tross av advarslene? På tross av tilbakemeldingene fra elevene, lærerne, skolelederne og bedriftene? På tross av forskningen? Det er heldigvis gode nyheter. Regjeringens forslag skal tre i kraft i 2022 og det er dermed tid til å stoppe tvangsmodellen, men den kan bare stoppes med en ny regjering og nytt flertall.

Vi behøver en regjering som evner å høre på de ansatte, ikke ignorerer dem. Vi behøver regjering som møter regionale behov med åpent sinn, ikke tvang. Vi behøver en rødgrønn regjering.