Dette er til stort tap for hele byen, for bydelen Rønvika -og fra mitt ståsted helt katastrofalt.

Jeg er mor til et barn med store funksjonsnedsettelser. Barnet er 11 år, og går på Fellesskapet, som er en spesialskole under Saltvern skole. Jeg er også foreldrekontakt for barna på Felleskapet.

Barna med større og mindre funksjonsnedsettelser er de barna som er hardest rammet av pandemien. De har vært isolert, og alle rutiner og aktiviteter ble over lang tid stoppet.

Terapiridning på 4h gården er ukas store glede for barna. Her får de utviklet evner, både på det psykiske og det fysiske planet. Barnet vårt er et stort smil når vi kan fortelle at i dag skal hun få ri på hesten på 4h gården! Terapiridningen bidrar til å gi barna et fullverdig skoletilbud.

Vi har forsøkt, også med henvisning fra fastlege, å få tak i mer terapiridning enn det man får tilbud om gjennom skolen. Det finnes ingen tilbud om terapiridning andre steder i Bodø kommune! Derfor er tilbudet 4H har om terapiridning så utrolig viktig. Ikke bare er det viktig for våre barn på Felleskapet, det er viktig for så veldig mange flere barn. Tilbudet skulle heller ha vært utvidet!

Det er vanskelig å forklare barn uten verbalt språk om at det er pandemi, at det er streik og at nå skal kommunen fjerne ridetilbudet på grunn av pengemangel! Barna vår har ingen røst til å protestere mot kuttet, og vi foreldre er slitne av de utallige kampene vi står i.

Ikke kutt driftstøtten til terapiridning og 4H gården. Bevar denne viktige pillaren i samfunnet vårt!