Plutselig og ufrivillig har mange foreldre opplevd å bli kastet inn i lærerrollen for egne barn på hjemmeskole. Uten pedagogisk bakgrunn eller fagdidaktikk, har vi satt oss inn i tema som for mange ikke er helt dagligdagse. Vi har repetert «he, she, it is», frisket opp konstruksjon av rettvinklede trekanter, og lest oss opp på tema som øregangens anatomi og Påskeøya. Samtidig har vi fulgt med på krisepakkene som gis norske bedrifter, og lest bekymrede innlegg om «de sårbare barna».

Nå er 1.-4. klasse tilbake til skolen, men alt er ikke som før. Nye rutiner og tiltak er iverksatt for å hindre smitte; elevene organiseres i mindre grupper, og med lange dager utendørs. Til dette trengs det flere voksne. Allerede nå ser vi at de ressursene skolen har er knappe. Og enda knappere skal de bli, dersom forslaget om skolekutt vedtas. Denne uka skal Bodøs folkevalgte bestemme seg for om det er en god ide å kutte 21 millioner i skolebudsjettet. Dette er de samme politikerne som gikk til valg på at det skulle satses på skolen. Det er ikke godt nok for ungene i Bodø!

Hva blir konsekvensene? 21 millioner høres kanskje ikke så mye ut i den store sammenhengen. Ungene i Bodø vil imidlertid merke kuttene hver eneste dag. Barna våre er unike og ulike. De har forskjellige tanker, følelser og behov, og de kommer til uttrykk på ulike måter. Det er floker som skal nøstes opp i, og hvert enkelt barn skal sees og imøtekommes på sitt nivå. Selv med de ressursene skolen har i dag er dette utfordrende.

Mørkvedmarka skole må som følge av kuttene ved å samle tre tredjeklasser i to store klasser på 25-26 elever i hver, og redusere 2.trinn fra fire til tre klasser. Klassene blir større, og barna rives løs fra sine trygge og forutsigbare rammer. For en 8-9 åring kan dette oppleves som overveldende, skremmende og voldsomt. Kuttene kan for eksempel innebære at det mangler en voksen i skolegården når det koker over for en, at det mangler en armkrok når noen trenger trøst, eller at det er umulig å konsentrere seg fordi det er alt for høyt støynivå. Store klasser gir mindre arbeidsro, et dårligere læringsmiljø og mindre rom for individuell oppfølging.

Vi trenger ikke varm lunsj eller fjonge multirom, når det kuttes i det grunnleggende; gode pedagoger som er til stede for ungene våre. Bodø trenger barn som opplever å bli sett og tatt på alvor. Som opplever at de voksne de møter på skolen har tid til å nøste opp i uløste problem, både faglig og sosialt. Vi trenger barn som kommer glade og fornøyde hjem fra skolen, og som gleder seg til å dra tilbake neste dag.
Politikere, ikke sov i timen. Dette glemmer vi ikke. Barna i Bodø er fremtiden vår, og de fortjener bedre. Skolene må rustes opp, ikke ned!

Mørkvedmarka FAU, ved foreldre på 3.trinn.