8.mai feiret Norge 75 års frihetsdag. NÅ PÅTVINGES VI ALLE ET FORSØK, som det verden over, advares mot, - og vi bodøværinger fratas «det frie åpne rom.»

Vi blir, uten at vi er blitt spurt, eller har gitt vår tillatelse til det, - påtvunget en teknologi i det frie åpne rom, - og en «smartby»,- som de færreste,- knapt nok våre politikere,- har vært klar over medaljens bakside på.

Hvor er frihetstanken, menneskerettighetene og miljøvernet?

Når ny info framkommer, - bør det foretas en revidering av Bodø som «smartby».

Vi i 5G-fritt Bodø krever ny behandling av Bodø som «smartby»,- der medalje bakside også blir tatt med i beregningen. Siden saken kom opp,- er det kommet mange og nye momenter,- og ikke minst,- faresignaler,- som viser til at vi alle , som innbyggere i Bodø, vil bli skadelidende.

Det er flere, - både land og byer som har gjort helomvending. Vi ønsker et fritt Bodø, der alle kan bevege seg uten å bli syke.

Vi i facebook-gruppa: 5G-fritt Bodø ,-vokser, - og vi ber om en ØYEBLIKKELIG revurdering, - av Bodø som «smartby»,-og STANS av 5G-utprøving her i byen.

Vi ber innstendig om vern om oss bodøværinger og vår oppvoksende generasjon, - og inviterer til samarbeid og samhandling.

Ny EU-rapport: Et 5G-eksperiment kan krenke menneskerettighetene.

La oss bevare frihetstanken fra 8 mai!

La oss som bor her i Bodø, - med stolthet vise vei i Norge, - og vise, slike andre byer og land gjør, - at den viktigste ressursen vi har, - er våre innbyggere og vårt miljø.


Er du politiker, småbarnsforelder, samfunns og/ eller miljøbevisst, - eller rett og slett bare ønsker en god og trygg oppvekst for deg og dine:

Vi ønsker å bidra til vern om oss bodøværinger, vår natur og vår oppvoksende generasjon. Søk opp 5G-fritt Bodø på face-book. Kom gjerne inn og se. Klikk på: Bli medlem, - og vurder selv om dette er noe du ønsker å støtte videre med å forbli medlem.

Velkommen til face-book-sida: 5G-fritt Bodø.

Dokumentasjon:

HELSE OG MILJØASPEKTET ER BEGRUNNELSEN FOR SAMTLIGE: NEI; STOPP, ELLER UTSETTELSE AV 5G.

BRUSSEL:
2.april 2019: EU-hovedstaden, Brussel, sier nei til 5G.Miljøvernministeren vil ikke selge folks helse.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/04/bryssel-stoppar-5g-miljoministern-vill-inte-salja-ut-invanarnas-halsa/?fbclid=IwAR3XIuqK0wIXWY8XDceTl51CuNv3Mt-Ol2H4A-vVwryyq5-LkMZ_dkoeKpE


Brussel( Elektrosmog Appeal Belgium)
2.mai 2020: Rundt 400 leger og 900 helsepersonell har signert et åpent brev til regjeringen der de oppfordrer til forsiktighet med hensyn til utrulling av 5G

https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/109231/health-workers-call-for-caution-over-5g-roll-out/

Genève:
18.mars 2020: Genève innfører moratorium for 5G og 4G+ i tre år. (Besluttet i slutten av februar 2020)
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/03/geneve-infor-moratorium-for-5g-och-4g-i-tre-ar/?fbclid=IwAR349wTbRJQHRDHt8nXRPSDvlexsbAlSHybN4FH6u_d2rzL-j5hzX2TPvvw


24.mars 2020 Jersey City, Stor New Yorks forstad setter 5G på pause etter protester. Enda en borgermester har funnet pauseknappen.
https://tabttraad.home.blog/2020/05/09/stor-new-york-forstad-saetter-5g-paa-pause-efter-protester/


Luxemburg:
4.mai 2020: Trådløs miljøhensyn er ikke ny i Luxemburg. Innbyggere reiser parlamentarisk debatt med lyn innsamling av underskrifter mot 5G.
Luxemburg-parlamentet vil diskutere spørsmålet om 5G-sikkerhet i juni.

https://tabttraad.home.blog/2020/05/04/borgere-rejser-en-parlamentsdebat-om-5g-med-storm-underskrifter/?fbclid=IwAR2pQvZjKD2Q0O0bxCL8N8-pNAvyYVXQeqgCWw2gUiFupUcbiyqIaMTUqVU

Italia:
Oppdatert liste over kommuner som sier nei til 5G, pr. 10.mai 2020
https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497?fbclid=IwAR2kkdDXVDqQ2tSRoobculc-5RbXd_xmDiTQSKNFFBSrC_QtdW6WlWiUHJo

24.mars 2020: Nederland

Formannen i strålingskomiteen i Holland advarer mot ukritisk 5G-utrulling av helsemessige årsaker, - og reiser mistillit til det private forskningsfirmaet, ICNIRP.

https://tabttraad.home.blog/2020/03/24/topraadgiver-i-holland-advarer-mod-ukritisk-5g-udrulning/

Listen er overhodet ikke fullstendig, - men et utdrag. I tillegg har vi land som Slovenia, Papua New Guinea med flere, - som også har sagt nei, stopp eller har valgt å utsette 5G.

Land og byer har gjennom år hatt radiofrekvent stråling på agendaen, - og har derfor redusert sine strålegrenser, - har innført føre-var-tiltak for sin oppvoksende generasjon, - og sier nå også NEI eller STOPP til 5G av helse og miljø-hensyn.

Til sist i oppramsing av land og byer, verden rundt, - i forhold til 5G,- kan jeg også legge med en link der Frankrikes lov,-forbud mot trådløst nett ( generelt) debatteres i norsk presse. I barnehage.no viser artikkelen ikke bare til Fransk lov, men viser også til hva som skjer i Tyskland og i California.

Frankrike:
https://www.barnehage.no/artikler/forbyr-wi-fi-i-barnehagen/427298?fbclid=IwAR3Nf__TH97907RNQpBYJ-Sl34gst76RdB0LSmvWyoV_0heLrwKDULADdYE

11. februar 2020: EU-parlamentet:
Effekter av 5G trådløs kommunikasjon på menneskers helse. (EU parlamentets egen « tenketank»)
5G, er grunnleggende for å oppnå et europeisk gigabitsamfunn innen 2025. Målet om å dekke alle urbane områder, jernbaner og hovedveier med uavbrutt femte generasjons trådløs kommunikasjon kan bare oppnås ved å lage et veldig tett nettverk av antenner og sendere. Med andre ord vil antallet basestasjoner med høyere frekvens og andre enheter øke betydelig. Dette reiser spørsmålet om det er en negativ innvirkning på menneskers helse og miljø fra høyere frekvenser og milliarder av ekstra forbindelser, noe som ifølge forskning vil bety konstant eksponering for hele befolkningen, inkludert barn. Mens forskere generelt anser at slike radiobølger ikke utgjør en trussel for befolkningen, forskning til dags dato har ikke adressert den konstante eksponeringen som 5G ville introdusere. Følgelig vurderer en del av det vitenskapelige samfunnet at det er behov for mer forskning på potensielle negative biologiske effekter av elektromagnetiske felt (EMF) og 5G, særlig på forekomsten av noen alvorlige menneskelige sykdommer. En ytterligere vurdering er behovet for å samle forskere fra forskjellige fagfelt, spesielt medisin og fysikk eller ingeniørfag, for å drive videre forskning på effekten av 5G. EUs gjeldende bestemmelser om eksponering for trådløse signaler, Rådets anbefaling om begrensning av eksponering for allmennheten for elektromagnetiske felt (0 Hz til 300 GHz), er nå 20 år gammel, og tar dermed ikke de spesifikke tekniske egenskapene til 5G i betraktning.
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29646172&fbclid=IwAR3f9Fdgvf4zCOqt6YURuTRj8Ua4GOoc3IRtfXtIDci9SpnXm0DMeb-Nl_0

11.februar 2020: Ny EU-rapport: Et 5G-eksperiment kan krenke menneskerettighetene.
Det er grunn til å bekymre seg for 5G- teknologiens mulige effekter på menneskers helse og miljø,- og utrulling kan kompromittere grunnleggende rettigheter står det i rapporten.

https://tabttraad.home.blog/2020/02/11/ny-eu-rapport-et-5g-eksperiment-kan-kraenke-menneskerettigheder/
28.april 2020: Om debatten trådløs utrulling og mulige miljø og helsekonsekvenser
https://tabttraad.home.blog/2020/04/28/baggrund-paa-disse-punkter-er-mobilforskerne-temmelig-enige/


Forskning:
Vitenskapsmagasinet Scientific America advarer: 5G er ikke trygt.(13.nov.2019)

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2019/11/13/5g-emf-exposure.aspx

STOPP 5G PÅ JORDA OG I VERDENSROMMET.
Rapporten er stilet og overlevert til: FN, WHO, EU. EUROPARÅDET og alle lands regjeringer. Rapporten er oversatt til mange språk, - også norsk.

Den er på 21 sider. De siste 8,5 sidene er linker til forskning.

https://www.5gspaceappeal.org/?fbclid=IwAR0_8pQdayCTJjbHPBww_Ya-MFX8x0L-GIVMt9GkNrpyyyKnqkgVqsQ5Ymc


Canada:
Former President Of Microsoft Canada, Frank Clegg: 5G Wireless IS NOT SAFE

https://www.youtube.com/watch?v=DIV39-KOzh0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2BvG-C9swG_pABQS5l01y_U9OMm3pPb7FoMFYnHxhQJMexV47t00XPpO4


Senatorhøring, USA. 5G-teknologier og helserisiko

https://www.youtube.com/watch?v=ekNC0J3xx1w&fbclid=IwAR3s0Gl6FnU7DUi9xYSScmrAzOwMu4AClqk3fuIeASwS7iUcDfEkQnpSzac

Bodø, 11.mai 2020


Rigmor Brekken-Andersen