Stig Otto mener hotellet kan stå klart i 2022 dersom disse kravene oppfylles

Stig Otto mener at en åpning av Tower Hotell i Fauske kan være mulig i løpet av 4. kvartal i 2022, men kun hvis kravene han stiller overfor kommunen tas til følge. Slik det ser ut nå, utsettes imidlertid saken til økonomien er på stell.