Visste du at et av Sveriges mest kjente klesmerker har tatt Stetinderklæringen inn i sin bærekraftstrategi? Med et sterkt fokus på bærekraft er det svenske sportsmerke Houdini et av de raskest voksende klesmerkene i Skandinavia. Med hele verden som sitt marked. Strategien bak selskapet er bygget opp rundt Stetinderklæringen, og flere organisasjoner og selskaper er nysgjerrige og vil følge etter.

Narvik kommune, erklæringens hjemkommune har engasjert seg i erklæringen. For et hvert selskap eller organisasjon, er det i dag blitt en hygienefaktor å engasjere seg i klima og miljø. Vi tror at Narvik akkurat nå har muligheten til å spille seg inn som et internasjonalt møtested.

Stetinden, Stetinderklæringen og historien bak er helt særegen. Innovasjon Norge ønsker å profilere Norge internasjonalt som et foregangsland på bærekraft. Med verdens øyne rettet mot byen i forbindelse med et alpint-VM i nær fremtid. Narvik har gjennom Stetinden, grønn kraft, natur og sågar en elektrifisert jernbane særskilte fortrinn til å kunne spille en betydelig rolle i det grønne skiftet.

· Tenk om Narvik kommune var stedet hvor verdens ledere møttes for å diskutere bærekraft og natur.

· Tenk om det var til Narvik man reiste for å oppleve, bli inspirert og lære om natur.

Stetinden har, siden vi begynte å ferdes i båt vært et viktig seilingsmerke langs nordlandskysten. Fjellet er et samisk kulturminne og har inspirert mange kunstnere opp gjennom tidene. Det var ved foten av fjellet, også omtalt som «The National Eco Mountain» at de tre bærekraftpionérene Nils Faarlund, Sigmund K. Setreng og Arne Næss i 1966 la grunnlaget for den akademiske retningen økofilosofi. Dette gav grunnlaget formiljøengasjementet i Norge på 70- og 80 tallet og har vært en stor inspirasjonskilde for det internasjonale miljøengasjementet. Det kan vi lese i den nylige utgitte boka «The Power of Pherifery – how Norway become an Environmental Pioneer for the World», skrevet av professor Peder Anker ved universitetet i New York.

Internasjonalt er Norge kjent for å være et land som drives av naturen. Selvforsynt med vannkraft og verdensledende innen havindustri. Med næringer som fiskeri, industri og teknologiutvikling og turisme. Vi lever av og i takt med naturen og vår naturforståelse, der det norske friluftslivet er unikt i internasjonal sammenheng. Merkevarestrategien for Norge, utarbeidet av Innovasjon Norge forteller historien om Norge som en bærekraftpionèr. Stetinden er en viktig inspirasjonskilde, det var her det hele startet.

Ja, bare tenk hvilken verdi dette vil få for bolyst og ikke minst næringsutvikling i vår region.

Stetindprosjektet i regi av Futurum vil sammen med Narvik, Norge og verden videreutvikle Stetinden til et internasjonalt symbol for bærekraft og naturvennlighet. Et seilingsmerke for fremtiden – Powered by Nature.

Ta gjerne kontakt med Futurum for mer informasjon eller innspill. Dette skal vi gjøre sammen!