Sterkt imot firefeltsvei: – Inn til byene skal vi ikke ha økning i biltrafikken

– Å arbeide for mer pendling basert på bilbruk er en gammel tankegang, mener Naturvernforbundet, som reagerer på planene om firefeltsvei fra Mørkved til Tverlandsbrua.