Også ny rullebane i Bodø blir et prioritert prosjekt i kommende Nasjonal Transportplan (NTP). Det bekreftet statssekretær i samferdselsdepartementet Ingelin Noresjø (KrF) onsdag. Bekreftelsen kom bare én dag etter at hun også kunne fortelle at E6 nord for Fauske får penger.

Regjeringen vil bruke 3,1 milliarder kroner på å flytte rullebanen, inkluderte ny adkomstvei og flytting av redningshelikoptertjenesten. Det er regjeringens del av den totale finansieringen på 5,6 milliarder. Avinor og Bodø kommune skal betale resten.

Dette er et svært viktig steg i retning realisering av prosjektet, men fremdeles må pengene bevilges av Stortinget. Det skal etter planen skje for første gang på statsbudsjettet for 2022, og vi forutsetter at regjeringen sørger for at det skjer.

At det største opposisjonspartiet Ap også støtter helhjertet opp om prosjektet bør sikre finansieringen videre, uavhengig av hvem som vinner høstens valg.

De siste dagene har altså gitt Salten og Nordland to store gjennomslag når det gjelder samferdsel. Det skal regjeringen og ikke minst samferdselsdepartementet ha stor ære av.

Så får både de og innbyggerne i Salten leve med at sure kommentatorer lenger nord mener dette er for mye. Ja, i dag virker det faktisk som om den sterkeste motstanden mot utvikling av Nordland ikke kommer fra Oslo, men fra Tromsø.

Den kommer i tillegg fra krefter som ellers snakker varmt og høyt om nordnorsk samarbeid og betydningen av å heie på hverandre. Nå får vi avslørt hvor langt den solidariteten egentlig strekker seg.

Både i Tromsø og i enkelte kretser sørpå snakkes det foraktfullt om å bruke milliarder på å «flytte rullebanen noen hundre meter». Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er fraværende, hevdes det.

Dette hevdes faktisk også fra enkelte i Tromsø som avviser ethvert forsøk på å snakke om samfunnsøkonomisk lønnsomhet når det gjelder Nord-Norge-banen som sørnorsk arroganse. Vel, på seg selv kjenner man åpenbart andre.

Norge har gjennom historien gjennomført en rekke store samferdselsprosjekter som har bidratt til å utvikle landet enormt. Få av dem har vært «samfunnsmessig lønnsomme» i en snever betydning. Det samme gjelder «Ny by-ny flyplass».

For det er det kritikerne ikke ser, og som samferdselsminister Hareide heldigvis har oppfattet: Dette er noe mer enn er rent samferdselsprosjekt.

Flytting av rullebanen legger grunnlag for et av Europas mest spennende og framtidsrettede byutviklingsprosjekter. Det er noe hele nasjonen kan dra nytte av.

Så når man i Tromsø anklager statssekretær Noresjø fra Fauske for kun å ta hensyn til lokale interesser, er faktum at det er de selv og ikke hun som gjør akkurat det.