(Nettavisen) Coop samarbeidet med finansselskapet Entercard i mer enn 20 år om å tilby kredittkort til Coops medlemmer, men ved midnatt 1. februar tok samarbeidet slutt, skriver Dagens Næringsliv. Det har fått store konsekvenser for Entercard.

Kundene regelrett flykter fra selskapet. Etter bare noen dager var det registrert 13.000 oppsigelser, rundt 4000 nye oppsigelser daglig. Entercard mener dette er Coops feil.

– Oppfordrer kunder til bytte

Selskapet mener dagligvarekjeden oppfordrer søkeren til å si opp avtalen med Entercard i søknadsprosessen for å få Coops nye kredittkort, som tilbys av Sparebank 1 Kreditt.

– Avslutning av eksisterende kredittkortforhold er ikke påkrevd for en søknad om kredittkort, og er en helt uvanlig forutsetning. Dessuten er det bare avslutning av kredittkortforhold hos Entercard som tilbys, ifølge en fersk kjennelse fra Oslo tingrett, i følge Dagens Næringsliv.

– Det dreier seg altså om et målrettet angrep på kundemassen til Coops tidligere samarbeidspartner, Entercard, står det videre.

Ti-dobling av oppsigelser

Alle Coop-medlemmer kan søke om et eget kredittkort som gir en rekke fordeler når man handler i kjeden. Kredittkortet har egen Coop-logo, men det er ikke selskapet selv som tilbyr det. Ifølge kjennelsen mottok Coop provisjon fra Entercard på 40 prosent av nettoinntektene fra kredittkortporteføljen.

Entercard hadde rundt 172.000 kredittkortkunder gjennom avtalen med Coop. Vanligvis mottok selskapet rundt 20 oppsigelser per dag på denne porteføljen.

– At selskapet nå mottar et volum på 200 ganger flere oppsigelser enn vanlig, er dramatisk og alvorlig. Det er dermed særdeles viktig å få stanset Coops urettmessige angrep på Entercards kredittkortportefølje, anfører selskapet.

Havnet i retten

Saken har havnet på rettens bord etter denne meldingen til Coops kunder:

«Viktig melding til deg med Coop Mastercard eller Coop Medlems- og betalingskort. Kortet ditt vil slutte å fungere 1. februar 2023, og vi beklager ulempen dette medfører. For å beholde fordelene ved ditt Coop Mastercard, er du velkommen til å søke om nytt kort 1. februar, på denne siden.»

Entercard mener informasjonen både var uriktig og villedende, og skriver i begjæringen at alle kunder med fungerende kredittkort, fikk tilsendt nytt kort automatisk, i henhold til avtalen.

– Coops handlemåte i ovennevnte var åpenbart motivert av et illojalt ønske om å kapre mest mulig kredittkortkunder fra Entercard.

Ifølge kjennelsen hadde Coop en opsjon til å kjøpe ut porteføljen av Entercards kredittkortkunder, men valgte å ikke utøve denne.

– Vil du avslutte?

Selskapet reagerer spesielt på at eksisterende kunder i søknadsprosessen om nytt kort får spørsmål om den gamle avtalen med Entercard:

«Vil du avslutte det?»

Fem dager etter samarbeidsavtalen opphørte, sendte selskapet inn en begjæring om midlertidig forføyning med krav om at Coop Norge SA forbys å tilby kunden oppsigelse av eksisterende kredittforhold med Entercard.

Oslo tingrett gir selskapet medhold:

– Selv om det må antas at antallet oppsigelser ville økt noe etter at samarbeidsavtalen ble avsluttet, er det etter rettens syn grunn til å tro at tallet er vesentlig høyere som følge av informasjonen Coop har gitt til sine medlemmer og tilbudet om å avslutte kortavtalen under søknadsprosessen for nytt kort, skriver retten.

– Upresis og misvisende

Retten kaller informasjonen Coop har gitt kundene for «upresis, og til dels misvisende». Det legges også vekt på at Coop ikke har informert om at renten i den eksisterende avtalen med Entercard er betydelig lavere enn ved Coops nye kort.

– Etter rettens syn er dette et forhold som vil være av helt sentral betydning for kunder som benytter kortet som et ordinært kredittkort i tillegg til medlemskort hos Coop. Selv om rentesatsen fremgår andre steder, kan det ikke forventes at kundene, på direkte spørsmål slik søknadsskjemaet er lagt opp, har et bevisst forhold til dette, står det i kjennelsen.

Coops nye kredittkort har en rente på 25,1 prosent, mens Entercards har en rente på 19,27 prosent.

Ny samarbeidspartner

Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen skriver i en epost at det nye samarbeidet med Sparebank 1 Kreditt vil gi et bedre tilbud til medeierne.

– Samarbeidet med Entercard er avsluttet og vårt gamle Coop Mastercard har opphørt og sluttet å virke, skriver Kristiansen til Dagens Næringsliv.

Kristiansen skriver at Entercard har sendt et nytt Re:member-kort til Coop-medlemmene. Detter er Entercards eget kredittkortmerke, men med individuelle vilkår for ulike kundegrupper.

– Dette har forståelig nok skapt forvirring blant våre medeiere, og svært mange har gitt tilbakemelding på at de har trodd at Re:member-kortet er deres nye Coop Mastercard, noe det ikke er, skriver Kristiansen til Dagens Næringsliv, skriver Kristiansen.

Medeierne i Coop kunne ikke søke om nytt Coop Mastercard før 1. februar på grunn av samarbeidsavtalen med Entercard, skriver Kristiansen i eposten.

– For å gjøre overgangen så smidig som mulig tilbød Sparebank1 Kreditt våre medeiere å avslutte deres Re:member-kort ved innvilgelse av nytt Coop Mastercard. Dette er det Entercard motsetter seg.

– Vårt ønske har hele veien vært å få til en mest mulig smidig overgang til ny kredittkortleverandør for våre medeiere som er godt kjent med vårt kombinerte medlems- og betalingskort Coop Mastercard, men som følge av Entercards handlinger har vi ikke lykkes med det, skriver Kristiansen.

Ny runde

En midlertidig forføyning er kun en midlertidig rettsavgjørelse i saker der det haster å få et forhold stanset. Coops syn er ikke lagt frem for retten. Det er på grunn av den massive kundeflukten at Oslo tingrett valgte å avgjøre saken uten å avholde et rettsmøte.

I etterkant av avgjørelsen har Coop begjært avgjørelsen omgjort. Saken skal opp i mars.

– Klienten og jeg er fornøyd med kjennelsen, som var helt nødvendig, sier advokat Eirik Vinje i Garman Mitchell, som representerer Entercard.