Bane NOR jobber med å drifte, vedlikeholde og modernisere jernbanenettet i Norge.

- Nå stenger vi trafikken på Nordlandsbanen for å ruste opp deler av strekningen fra Bodø til Trondheim. Det må til fordi mange daglige togavganger over tid sliter på infrastrukturen. I helga skal vi blant annet bytte ut skinner, sviller og sporveksler. Dette arbeidet er ikke nødvendigvis noe passasjerene merker gevinsten av – det skal sikre at togene går, at vi opprettholder komforten og at sikkerheten er på topp, opplyser Bane NOR.

– Vi stanser all vanlig rutetrafikk i helgen for å få tatt unna et etterslep på vedlikehold. I tillegg skal vi fornye deler av jernbanen, opplyser Thor Brækkan, områdedirektør i Bane NOR.

Klimaet i Norge gjør at arbeider må skje etter at tælen er ute av jorden. Det betyr at Bane NOR må få gjort mye når jernbanen stenges og erstattes med buss-for-tog.

– Vi ønsker jo alltid å gi de reisende et godt tilbud. Dette arbeidet er imidlertid helt nødvendig og kan ikke gjøres mens det går tog på linja. Vi skal stå på døgnet rundt for å holde stengetiden så kort som mulig. Målet er at vi skal stenge jernbanen i så kort tid som mulig, og få jobbet mest mulig effektivt, til beste for de reisende og godstransportørene, sier Brækkan.

Etter påske jobbes det stort sett hver helg på jernbanen – ett eller flere steder i landet. Dette er nøye koordinert og planlagt, gjerne ett år i forveien, ifølge selskapet.

– Vi gjør oppmerksom på at vi hele tiden vil ha våre egne arbeidsmaskiner i full fart på jernbanen. Så det er fortsatt forbudt, og forbundet med stor fare, å oppholde seg i og ved sporet, poengterer Brækkan.

Totalbrudd Nordlandsbanen helgen 17. – 20. juni 2022:

Sted/strekninger: Arbeidsoppgaver:

Bodø stasjon: Justering av flere sporveksler samt supplering av pukk til sporene.

Fauske - Bodø: Fjellsikring Svarthammeren tunnel

Fauske stasjon: Justering av flere og sporveksel. Supplering av pukk til sporene.

Skruhammer Tunell: Innlegg av skinnekapp i tunell

Rognan - Fauske: Rutinemessige kontroller langs linjen.

Bolna-Lønsdal: Stikkrenne og dreneringstiltak. Rehabilitering av snøoverbygg.

Dunderland stasjon: Fjerne dagens sporveksel 1. Bygge ny sporveksel og koble denne sammen med spor 2.

Dunderland - Ørtfjell: Svillebytte

Ørtfjell: Arbeid med to sporveksler.

Ørtfjell stasjon: Bytte av sporveksletunge.

Skonseng - Ørtfjell: Drenering langs sporet. Flere setninger skal skifte ut massene.

Mo i Rana - Skonseng: Bytte av sviller

Mo i Rana - Ørtfjell: Skogrydding

Gullsmedvik sidespor for Rana Gruber: Massebytte. Alle arbeidene er inne på Gullsmedvik sidespor.

Mo i Rana sør: Bygge sammen to spor. Ta i bruk nye sporveksler.

Mo i Rana: Bytte av drivmaskiner i flere sporveksler.

Drevvatn - Bjerka: Boring med borretog.

Mosjøen stasjon: Arbeid med planoverganger.

Trofors stasjon: Plattformtiltak.

Namsskogan - Majavatn: Pakking av spor og fordele ballast.

Namdal industrispor: Bytte av drivmaskin.

Steinkjer – Stod.: Visiterer Steinkjer - Stod med skinne/vei maskin. Arbeid med kulvert