Stenger ned etter påvist smitte: – Vil vurdere behov for ytterligere tiltak

Hamarøy kommune innfører skjerpende tiltak for å stoppe smittespredningen.