Stein har mistet hele kundegrunnlaget: - Kan føre til total nedstengning

– De statlige kompensasjonsordningene for å hjelpe små bedrifter, treffer for dårlig. Det kan få dramatiske konsekvenser.