Må ta uforholdsmessig stort kutt

Steigen Kommunestyre aksepterer ikke en nedleggelse eller svekkelse av det lokale videregående opplæringstilbudet i Steigen og Nord-Salten.