Vannverk må iverksette tiltak

Mattilsynet er ikke fornøyd med Nordfold vannverk.