Brakvalg for Sp i Steigen, men Øystein tar likevel ikke av

Med 41,5 prosent av stemmene har Senterpartiet gjort et brakvalg i Steigen.