Uenige om klinikken har fått økt bemanning. Driver med behandlinger som ikke har blitt utført tidligere

Sekretæren på Steigen tannklinikk tar til motmæle mot tannhelsesjef Hanne M. Giæver i Tannhelsedistrikt Nord.